Библиотека Историјског архива Београда располаже богатим и разноврсним књижним фондом од око 34.000 библиотечких јединица и заузима значајно место у раду Архива.
Спада у ред специјалних библиотека затвореног типа.
 
Оно што чини библиотеку специјалном јесте комплементарност књижног фонда у односу на архивску грађу коју Архив поседује. Књижни фонд библиотеке Историјског архива Београда обухвата: публиковану архивску грађу и информативна средства о архивској грађи; дела из опште и националне историје; публикације о историјском, политичком и културном развоју Београда; јубиларна издања; споменице појединих установа и догађаја, монографије.
 
Поред богате референсне збирке, значајан део библиотечког фонда чине закони и прописи објављени на подручју Београда и шире; прогласи и огласи управних органа; статути установа, предузећа и организација с подручја Београда као и Републике Србије; пословни и статистички извештаји; адресари и именици, изложбени каталози разних културних институција.

Од серијских публикација заступљени су: часописи, дневни и службени листови; зборници, годишњаци и радови академија, факултета и института; биографска и библиографска издања; летописи, календари.

Основна информациона средства су каталози електронски и лисни (ауторски и предметни). Поред наведених, урађени су и каталози за поједине библиотечке целине. Имајући у виду потребе истраживача и стручних радника Архива формиран је и аналитички каталог часописа Београдске општинске новине и Годишњак града Београда који представљају важан извор података у проучавању културне историје Београда.

Као културно добро од посебне важности издваја се Фонд старе и ретке књиге и Библиотека Земунског магистрата из 18. века.

У складу са Законом о старој и реткој библиотечкој грађи, започет је процес дигитализације највреднијих ретких публикација.

Библиотека негује дугогодишњу међуинституционалну сарадњу и размену са културним установама у Београду као и са многим градовима у Србији, чиме се постиже сукцесивно и редовно праћење нових издања, а тиме и увећавање књижног фонда ИАБ-а.

Библиотечки фонд Историјског архива Београда доступан је корисницима у Читаоници сваког радног дана од 8 до 16 часова.