Otvaranje: 1. novembar 2018, Galerija IAB
Autor izložbe i kataloga: Slobodan Mandić
Recenzent: Prof. dr Milan Ristović
Lektura i korektura: mr Nataša Nikolić
Saradnici: Irena Kolaj Ristanović, Snežana Lazić, Dragana Mitrašinović, Marko Perić, Isidora Stojanović 
Tehnička podrška: Violeta Jovanović, Bojan Kocev
Likovno-grafičko rešenje panoa: Zorica Netaj
Likovno-grafičko rešenje kataloga: Vladimir Mijatović
Izložbu otvorio: Andreja Mladenović, pomoćnik gradonačelnika

Izložba ''Beograd 1918. Oslobođenje Beograda u Prvom svetskom ratu” priređena sa namerom da se na osnovu raspoložive arhivske građe ukaže na neke od važnih pojava i događaja koji su pratili dane uoči, tokom i nakon oslobođenja Beograda na kraju Prvog svetskog rata.

Za potrebe izložbe izdvojeno je 206 dokumenata i fotografija iz Istorijskog arhiva Beograda. Odabrana arhivska građa je predstavljena na 31 panou, podeljena u 6 tematskih celina:
1. Beograd u Prvom svetskom ratu
2. Materijalno uništavanje
3. Od Soluna do Beograda
4. U slobodnom gradu
5. Ka prestonici Kraljevstva SHS
6. Sećanja, priznanja, odlikovanja

Izložbom je obuhvaćen život u Beogradu pod okupacijom, kao i događaji u vezi sa probojom Solunskog fronta. Posebno su osvetljeni događaji koji su usledili nakon ulaska generala Petra Bojovića sa trupama u oslobođeni grad. Izložba ukazuje na obnovu rada institucija gradske uprave i niz mera za regulisanje života u razorenoj i ratom iscrpljenoj prestonici. Posetiocima su predstavljeni organizovni popis i elaborat o učinjenoj ratnoj šteti prilikom bombardovanja i tokom okupacije, kao i dokumenti koji govore o pripremama za ujedinjenje u novu jugoslovensku državu.

Autor izložbe je Slobodan Mandić, istoričar i viši arhivist u Istorijskom arhivu Beograda.

Izložbu možete pogledati u Galeriji Istorijskog arhiva Beograda do kraja novembra 2018. godine.
Radno vreme Galerije Istorijskog arhiva Beograda je: utorak–subota, od 10 do 17 časova.

Ulaz u Galeriju je slobodan.

 

Video zapis sa otvaranja YouTube logo full color

Preuzmite katalog izložbe