Otvaranje: 24. decembar 2019, Galerija IAB
Autor izložbe i kataloga: Marko Perić
Stručni konsultant: Dragomir Acović
Lektura i korektura: Nataša Nikolić
Tehnička podrška: Violeta Jovanović, Branislava Popović, Bojan Кocev
Likovno-grafičko rešenje panoa: Zorica Netaj
Likovno-grafičko rešenje kataloga: Vladimir Mijatović
Izložbu otvorio: Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda
 
Izložba „Grbovi Beograda i beogradskih opština“ prati razvoj teritorijalne heraldike, heraldičkih i pseudoheraldičkih obeležja (grbova, zastava, amblema) koja su tokom istorije korišćena da simbolizuju grad Beograd i njegove opštine. Najvažniji izvor u pripremi izložbe bio je legat Dragomira Acovića, osnivača i dugogodišnjeg predsednika srpskog heraldičkog društva „Beli orao“. Legat se čuva u Istorijskom arhivu Beograda i sadrži bogatu arhivsku građu koja svedoči o Acovićevoj ulozi u kreiranju heraldičkih standarda, izradi novih i rekonstrukciji starih grbova Beograda i beogradskih opština. Pored originalnih dokumenata, skica, crteža i projekata iz legata Dragomira Acovića, na izložbi je predstavljena i starija građa, prvenstveno dokumentacija iz fonda Opštine grada Beograda koja se odnosi na konkurs za novi gradski grb koji je održan 1931. godine, a na kome je pobedio rad Đorđa Andrejevića Кuna.
 
Izložba je podeljena u dve celine.
Prvi deo je posvećen istorijatu grba Beograda i njegovom razvoju od doba vladavine despota Stefana Lazarevića, preko turske i austrijske vlasti, do različitih grbova i amblema koje je Beograd koristio kao glavni grad novovekovnih srpskih i jugoslovenskih država. Ovaj deo se završava pričom o uspostavljanju heraldičkih standarda i pravne regulative krajem prošlog i početkom ovog veka, čime su utvrđene tri varijante gradskog grba (osnovni, srednji i veliki), gradska zastava i njihova upotreba.
Drugi deo je posvećen razvoju moderne srpske teritorijalne heraldike i njenoj primeni u uspostavljanju simbola za 17 beogradskih opština. Najvažniji cilj u ovom delu izložbe je da se javnosti predstavi jedno od ključnih heraldičkih pravila, a to je da grb pre svega čini njegov tekstualni opis (blazon), po kome umetnici izrađuju likovni prikaz (etalon). U tom smislu su predstavljeni i etaloni i blazoni gradskog grba i grbova svih beogradskih opština onako kako su utvrđeni u Statutu grada, odnosno opštinskim Statutima.
 
Izložba se može pogledati u galeriji Istorijskog arhiva Beograda do kraja januara 2020. godine. Radno vreme galerije je: utorak–subota, od 10 do 17 časova, a ulaz je slobodan.
 
 
 
Video sa otvaranja u Beogradu YouTube logo full color
 
Gostovanja:
 
 
Video sa otvaranja u Nišu:   YouTube logo full color