Otvaranje: 26. maj 2010.
Autori: Branislav Vučković, Snežana Lazić, Ivica Mlađenović
Realizacija: radnici Arhiva
Vizuelizacija: Ivica Mlađenović
Likovno-grafičko rešenje: Vladimir Mijatović, Ivica Mlađenović
Izložbu otvorio: Ivica Radović, državni sekretar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja

Ivica Mlađenović je rođen 1937. godine u Tuzli. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Bio je učesnik mnogih međunarodnih i domaćih konkursa, sa 16 nagrađenih radova.

Dobitnik je više nagrada i priznanja (nagrada Vukove zadužbine 2006, nagrade ULUPUDS za životno delo 2008. itd).

Autor je koncepta i selekcije značajnih međunarodnih projekata: Svetski dom Golf 12 u Beogradu, koji je realizovan po projektima 8 uglednih arhitekata iz 8 zemalja, Naselje mladenaca, po projektima 12 arhitekata iz 11 zemalja (nerealizovan), kao i manifestacije Beogradsko trijenale svetske arhitekture.

Izložbu čine 3 segmenta:

1. o autoru;
2. izvedeni i neizvedeni projekti Mlađenovića;
3. izbor radova sa dosadašnjih trijenala.

Predstavljene su makete odabranih radova i izbor objavljenih knjiga Ivice Mlađenovića, kao i video prezentacija materijala sa trijenala.
Ivica Mlađenović je svoj legat predao Istorijskom arhivu Beograda 2005. godine.

Legat Ivice Mlađenovića