Otvaranje: 26. oktobar 2016, Savsko šetalište, park Kalemegdan
Glavni i odgovorni urednik: Mr Dragan Gačić
Autorka izložbe: Snežana Lazić, viši arhivista
Saradnik na izložbi: Jelena Mitrović Kocev
Tehnička realizacija: Violeta Jovanović, Bojan Kocev, Svetlana Milić, Zorica Netaj
Lektura: mr Nataša Nikolić
Prevod na engleski: Tijana Kovčić
Grafička priprema i dizajn: Zorica Netaj
Izložbu otvorili: Ivona Jevtić, sekretar za kulturu Grada Beograda i Miodrag Popović, v.d. direktora Turističke organizacije Beograda

Povodom 80 godina od proglašenja Beograda za turističko mesto, Istorijski arhiv Beograda priredio je izložbu koja je otvorena 26. oktobra 2016. godine na Savskom šetalištu, park Kalemegdan. Na izložbi je, na srpskom i engleskom jeziku, predstavljen razvoj turizma u prestonici između dva svetska rata, sa akcentom na vreme donošenja Pravilnika o proglašenju turističkih mesta u Kraljevini Jugoslaviji, na osnovu koga je ministar trgovine i industrije 22. decembra 1936. godine doneo Rešenje o proglašenju Beograda za turističko mesto u užem smislu. Na otvaranju izložbe govorili su Ivona Jevtić, sekretar za kulturu Grada Beograda i Miodrag Popović, v.d. direktora Turističke organizacije Beograda, a prisutne je u ime Arhiva pozdravila Mirjana Obradović, načelnik Odeljenja za sređivanje i obradu arhivske građe.

Izložbena postavka autorke Snežane Lazić prezentovana je na preko 290 dokumenta, fotografija, planova i druge arhivske građe iz fondova i legata Istorijskog arhiva Beograda. Odabrana arhivska građa osvetljava sve vidove turizma, počevši od opštih resursa za turistički razvoj Beograda, razvoja putne infrastrukture, preko posetilaca Beograda, turističke propagande, intenzivnog razvoja manifestacionog i kulturnog turizma, pa do Beograđana kao putnika. Izložena dokumenta svedoče i o značaju koji je tadašnja gradska vlast – Opština grada Beograda, pridavala turizmu kao privrednoj grani, ali i sredstvu promocije Beograda u inostranstvu.

Turizmom su se sistematski bavili državni i opštinski organi vlasti, velikani srpske književnosti, udruženja građana i pojedinci. Otvaranjem Umetničkog paviljona Udruženja prijatelja umetnosti „Cvijeta Zuzorić" (1928) i Muzeja kneza Pavla (1936) dolazi do procvata kulturnog turizma. Kao prestonica Kraljevine Jugoslavije, Beograd postaje nezaobilazna destinacija privrednika, naročito nakon otvaranja Beogradskog sajma (1937). Razvoj turizma stvorio je potrebu za većim brojem školovanih ugostiteljskih radnika, pa se u Beogradu otvara Viša ugostiteljska škola (1938) koja je, po pisanju savremenika, bila prva škola ove vrste na Balkanu.

Uoči Drugog svetskog rata Beograd beleži više posetilaca od tada najvećih turističkih centara Kraljevine Jugoslavije – Dubrovnika i Bleda. Beograd prima sve više turista, ali i Beograđani putuju. Razvija se sportski turizam, otkrivaju se turistički i zdravstveno-rekreativni potencijali srpskih banja i planina. Imućniji stalež letuje na Jadranu i putuje avionom ili sopstvenim automobilom. Istovremeno se razvija i neprofitni, omladinski turizam, pa i školska populacija putuje u morska ili planinska omladinska odmarališta. O turizmu se puno piše, bilo u radovima teorijskog i naučnog karaktera ili u formi putopisa.

Izložba Turizam u Beogradu između dva svetska rata realizovana je uz podršku Turističke organizacije Beograda i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

 

Fotografije sa otvaranja 
 
 
  
Snimak sa otvaranja  YouTube-logo-full color