Otvaranje: 1. februar 2022, Ruski centar za nauku i kulturu „Ruski dom"
Autori izložbe i kataloga: Prof. dr Aleksej Timofejev, dr Milana Živanović, Slobodan Mandić
Glavni i odgovorni urednik: Mr Dragan Gačić
Recenzenti: Aleksej Arsenjev, prof. dr Irina Antanasijević, dr Goran Miloradović
Prevod na ruski jezik: Dr Aleksandr A. Silkin
Stručni saradnik: Mirjana Obradović
Lektura: mr Nataša Nikolić
Кorektura: Marko Perić
Likovno-grafičko rešenje izložbenih panoa i kataloga: Zorica Smilović
Izložbu otvorio: Goran Vesić, pomoćnik gradonačelnika
 
Nakon revolucionarnih prevrata i okončanja ruskog Građanskog rata 1920/1921. godine, došlo je do izgona ogromnog broja ljudi iz Rusije. Кraljevina SHS/Jugoslavija bila je država u kojoj su ruske izbeglice stekle najveći stepen državne podrške, društvene integrisanosti i javnog priznanja. U samom Beogradu je pribežište pronašlo veliki broj ruskih izbeglica (oko 10.000 krajem 20-ih godina XX veka, kada je Beograd imao 239.000 stanovnika). Tokom 1920. godine je formirana „Državna komisije za smeštaj i prijem ruskih izbeglica", potom je osnovana i Prva rusko-srpska gimnazija, a krajem godine je usledio prijem novog talasa izbeglica nakon sloma ruske armije generala Vrangela.
 
Zahvaljujući sistematskom istraživanju fondova i zbirki u Istorijskom arhivu Beograda, došlo se do brojnih svedočanstava o postojanju ruske emigrantske zajednice, koja je ostavila značajan trag u raznim aspektima društvene stvarnosti Beograda, njegovoj istoriji, arhitekturi, kulturi, pa i u samom razvoju glavnog grada. Odabrana arhivska građa je takođe dopunjena pojedinim dokumentima i delovima arhivskog blaga i iz drugih ustanova kulture iz Beograda (Državni arhiv Srbije, Narodna biblioteka Srbije, Muzej grada Beograda, Arhiv Jugoslavije, Vojni Arhiv) zahvaljujući čemu smo dobili celovitu i preglednu sliku ruske emigracije.
Prezentovani materijal je prikazan na 32 izložbena panoa i u dve vitrine. Izložbu prati bogato ilustrovani katalog.

Izložba se može pogledati od 1. do 16. februara 2022, radnim danima od 10 do 20h i subotom od 10 do 14h.
 
 
 
 
Video sa otvaranja: YouTube logo full color
 
Preuzmite katalog i izložbu u elektronskom obliku:

Katalog, 15 MB 06.jpg
Izložba, 41 MB izlozba rusi pano