Otvaranje: 22. decembra 2008. godine
Autor izložbe i gl. i odg. urednik kataloga: dr Branka Prpa
Realizacija izložbe: radnici Arhiva
Vizuelizacija: inž. Arh. Bojana Đurović i Dragana Lacmanović
Likovno-grafički dizajn izložbe i kataloga: Dragana Lacmanović
Prevod: Svetlana Adžić
Muzika: Dragan Latinčić, Ciklus pesama Hladno Šišmiš Huji prema fonetima Miroljuba Todorovića
Priređivači kataloga: Olga Latinčić, Branka Branković, Branka Rakočević i Evica Micković
Tehnička priprema izložbe i kataloga: Jelena Nikolić i Bojan Kocev
Izložbu otvorio: Radovan Popović, biograf i publicista

Signalizam kao avangardni stvaralački pokret nastao je šezdesetih godina XX veka. Težio je da zahvati i revolucioniše sve grane umetnosti, unoseći egzaktan način mišljenja i otvarajući nove procese u kulturi radikalnim eksperimentima i metodama, u okviru permanentne stvaralačke revolucije, na koju su naročito uticale tehnološka civilizacija i primena matematike i računarske tehnologije u raznim oblastima ljudskog života. Signalizam je globalni i totalni stvaralački koncept, koji, negirajući iskustvo kao tradicionalističko, teži da uspostavi nov, univerzalni sistem vrednosti. Osnivač i teoretičar signalizma Miroljub  Todorović (Skoplje 1940– ) objavio je brojne knjige poezije, proze, eseje, polemike, knjige za decu, antologije, bookworks. Prevođen je na više jezika. Imao je 12 samostalnih izložbi i preko šest stotina kolektivnih izložbi širom sveta. Dobitnik je nagrada: Pavle Marković Adamov, Oskar Davičo, Todor Manojlović, Vukove nagrade, Nagrade Vukove zadužbine. Zastupljen je u biografskom leksikonu Srbi koji su obeležili XX vek.

Legat Miroljuba Todorovića čuva se u Istorijskom arhivu Beograda. Pored građe za lični fond u legatu se nalazi kompletna građa Signalističkog dokumentacionog centra. Takođe, legat sadrži brojne radove najpoznatijih avangardnih umetnika sveta i oko 10.000 pisama Miroljuba Todorovića i saradnika.

Izložba je postavljena kao lavirint u koji su smeštena dokumenta i drugi materijal, a istovremeno na monitorima se emituju radovi i bibliografija legatora. Izložbu čine dva dela. U prvom je predstavljeno stvaranje signalizma kao pokreta, manifestacije i aktivnosti Miroljuba Todorovića, njegovi originalni i objavljeni radovi. Drugi deo je posvećen širenju pokreta, a predstavljen je kroz radove, prepisku i objavnjena dela saradnika Miroljuba Todorovića u zemlji i svetu. Među njima su: Raul Hausman, Bob Kobing, Marina Abramović, Klaus Peter Denker, Julijan Kornhauzer, Klaus Groh, Živan Živković, Ilija Bakić, Dobrica Kamperelić...

Katalog

Legat Miroljuba Todorovića