sglasnik logoSaradnja Službenog glasnika i Istorijskog arhiva Beograda obuhvata pružanje usluga štampe, komisione prodaje artikala, saizdavaštva zajedničkih izdanja i drugih oblasti za koje bude zajedničkog interesa.

Konkretne oblike saradnje ugovorne strane, koje zastupaju direktori Slobodan Gavrilović i mr Dragan Gačić, regulišu pojedinačnim ugovorima, kao što je Ugovor o komisionoj prodaji izdanja Arhiva.