UPRAVNI ODBOR ISTORIJSКOG ARHIVA BEOGRADA:


Predsednik UO:

Prof. dr Aleksandar Životić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

Članovi UO:

- Mr Marko Pejović, magistar istorijskih nauka

- Prof. dr. Uroš Šuvaković, redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Beogradu

- Prof. dr. Marko Atlagić, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini
 
- Mirjana Milenković, arhivski savetnik, rukovodilac Odeljenja za sređivanje i obradu arhivske građe, iz reda zaposlenih
 
NADZORNI ODBOR ISTORIJSКOG ARHIVA BEOGRADA:
 
Predsednik NO:
 
Savo Radić, diplomirani ekonomista
 
Članovi NO:
 
- Mr Aleksandar Marinković, magistar istorijskih nauka, stručni saradnik u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije
- Nemanja Čolić, diplomirani ekonomista, arhivist na poslovima zaštite arhivske građe, iz reda zaposlenih