konf bec3

Međunarodna konferencija je održana od 23. do 25. novembra 2010. godine u Beču.

Konferenciju su zajednički organizovali: ICARUS (Međunarodni centar za arhivska istraživanja, sa sedištem u Beču), Austrijski državni arhiv i Episkopalni arhiv St. Polen, a učešće su uzeli i predstavnici Istorijskog arhiva Beograda.