narodno poz 2010Direktor Istorijskog arhiva Beograda mr Dragan Gačić posetio je 26. oktobra 2010. Narodno pozorište u Beogradu.

Tom prilikom, za potrebe budućeg Muzeja Narodnog pozorišta, upravniku Božidaru Đuroviću poklonio je deo arhivske građe u digitalnom obliku. Originali se čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda, a odnose se na osnivanje, istorijat i planove rekonstrukcije Narodnog pozorišta.
[video-zapis]