Poplava Despotovica, Mlakovac, Gornji Milanovac

 

Istorijski arhiv Beograda uplatio je iznos od 200.000 dinara kao pomoć ugroženim područjima u poplavama.

Iznos je uplaćen iz sopstvenih sredstava na poseban račun Sekretarijata za finansije Skupštine grada Beograda.