Poslovni-prostor-Obrenovac
Na poziv Gradske opštine Obrenovac stručni tim iz Istorijskog arhiva Beograda, odnosno Služba za zaštitu arhivske građe van Arhiva, bio je u obilasku institucija koje su pogođene poplavama a poseduju dokumetaciju od vitalnog značaja za grad Obrenovac.
 
Cilj posete je ustanovljavanje pričinjene štete i procena stepena oštećenosti arhivske građe i registraturskog materijala pri čemu su data uputstva za postupanje u datoj situaciji, a urađen je i opširniji izveštaj.