03Na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 18. septembra 2014. doneta je odluka o imenovanju mr Dragana Gačića za direktora Istorijskog arhiva Beograda.