BZDpresliceweb
 
U Mariboru od 26 – 27. septembra 2014. biće održan Međunarodni simpozijum na temu Drveni točak i njegova primena.
 
Na poziv direktorke Regionalnog muzeja Maribora Mirjane Koren prilikom boravka u Mariboru, a povodom otvaranja izložbe Vekovi Beograda sa posebnim osvrtom Slovenci u Beogradu, u organizaciji Pokrajinskog arhiva Maribora i Istorijskog arhiva Beograda, sa posebnim zadovoljstvom je prihvaćeno učešće u radu pomenutog simpozijuma.
 
Rad na simpozijumu sa temom Drveni točak i njegova primena u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda priredile su arhivski savetnici Olga Latinčić i Evica Micković. (detaljnijе)
 
Odabrana dokumenta koja dočaravaju celokupni život Beograda i Srbije XIX i XX veka sačinjavaju Tematski vodič nastao za navedenu priliku koji, kao naučno obaveštajno sredstvo, upućuje istraživača na tematski određenu arhivsku građu. Dokumenta, pre svega, upućuju na prisustvo točka u spisima Istorijskog arhiva Beograda i na eksponate raznih kolekcija beogradskih muzeja.