konferencija SM 2014logo turizam
 
U Sremskoj Mitrovici 30 oktobra 2014. održana je 5. Međunarodna konferencija o kulturnom turizmu u organizaciji Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada i NVO Kulturni forum pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja.
 
Ispred Istorijskog arhiva Beograda, sa temom Zaostavština Jovana Veljkovića (1798-1874) kapetana, upravitelja glavne kontrole, potpolkovnika, učestvovala je Irena Kolaj Ristanović, arhivista.
 
Zaostavština Jovana Veljkovića čuva se u Ličnom fondu Vojislava Veljkovića (1792-1936), a deo nje čine i dokumenti na osmanskom turskom jeziku koji svedoče o dočeku Vedžihi paše, sakupljanju poreza u Paraćinskom srezu i kupovini imanja i dućanskih mesta od Turaka koji su predstavljeni na Konferenciji.