tur-logoU organizaciji Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada (Univerzitet Educons) i Fakulteta za turizam iz Brežica (Univerzitet u Mariboru) 6. i 7. novembra 2014. godine na Fakultetu za sport i turizam održana je Prva međunarodna naučna konferencija Turizam i razvoj.
 
Turizam
Konferenciji je prisustvovalo više od sedamdeset učesnika, kao i profesora, predavača i panelista iz devet zemalja, okupljenih oko tri glavne teme konferencije: Turizam je kretanje, Turizam je susretanje i razmena kultura i stilova življenja i Razvoj turizma treba kontrolisati i prevazilaziti rizike.
 
Ispred Istorijskog arhiva Beograda, sa temom „Turizam u Beogradu između dva svetska rata / kroz dokumenta Istorijskog arhiva Beograda", učestvovala je Snežana Lazić, kustos-arhivista.