01Jovan Ćirilov (1931 - 2014 ), teatrolog i književnik, umetnički direktor i selektor BITEF- a, sa najdužim stažom selektora na jednom evropskom festivalu, autor više knjiga, rečnika, prevodilac i legator Istorijskog arhiva Beograda preminuo je 16. novembra 2014. u 84. godini.