Piza locandina 12 dicembre 2014Međunarodna konferencija Aktuelni trendovi u evropskoj istoriografiji Velikog rata posvećena arhivima i novim trendovima u evropskoj istoriografiji u izučavanju Velikog rata, održana je 12. decembra 2014. godine u Pisi (Scoula Normale Superiore).
 
Ispred Istorijskog arhiva Beograda na konferenciji je učestvovao Slobodan Mandić, rukovodilac Odeljenja obrade i korišćenja arhivske građe.
Tom prilikom učesnici skupa su upoznati sa aktivnostima i bogatstvom arhivskih fondova Istorijskog arhiva Beograda na temu Prvog svetskog rata.