Međunarodna naučna i arhivistička radionica je održana u organizaciji Balkanološkog instituta, 26.09.2012.
Radionicu je je otvorio akademik Nikola Tasić, potpredsednik SANU i direktor Balkanološkog instituta SANU.

sanu2012U prvom delu učesnici su se upoznali sa učešćem Balkanološkog instituta SANU u projektu ENArC, izgradnjom evropske arhivske mreže kroz međunarodne i nacionalne portale, web portalom Monasterium i iskustvima Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tema druge sesije bila je Digitalizacija arhivske građe u Srbiji: mogućnosti i perspektive u okviru koje su svoja iskustva predstavili Sektor za digitalizaciju SANU, Narodna biblioteka Srbije, Istorijski arhiv Beograda i Vojni arhiv Srbije. Učesnici su se upoznali i sa web portalom Archives Portal Europe od strane međunarodnog centra za arhivska istraživanja ICARUS.

Na skupu su uočeni najvažniji problemi digitalizacije izvorne građe u Srbiji i date osnovne smernice za dalji rad. Radionicu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije uz sredstva Evropske komisije.