protokol IAB Ljubljana

 

Protokol su potpisali direktori mr Dragan Gačić i mr Bojan Cvelfar. Potpisivanju u Gradskoj kući prisustvovali su i Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Tatjana Pašić, zamenica gradonačelnika Beograda, Katarina Živanović, sekretar za kulturu grada Beograda, Tjaša Ficko, dogradonačelnica Ljubljane i Mateja Demšič pročelnica za kulturu Ljubljane.