Memorijalizacija SajmisteU okviru dvodnevne konferencije „Ako ne tada, sada. Memorijalizacija Starog Sajmišta“, koja je održana 14. i 15. decembra 2022. godine na Institutu na filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i u prostoru Memorijalnog centra“Staro sajmište”, organizovan je i okrugli sto sa nekoliko panel diskusija u kojem je učešće uzeo i Slobodan Mandić, pomoćnik direktora Istorijskog arhiva Beograda.
 
Pored retrospektivnog pregleda svih dostignuća i aktivnosti Arhiva u poslednjih petnaestak godina na polju negovanja kulture sećanja, raznih istraživačkih, izložbenih i projektnih aktivnosti koje su uspešno realizovane, pomenute su i moguće smernice i pravci budućeg delovanja.
 
Кonferencija je organizovana sa ciljem osvrta na najnovije prakse memorijalizacije lokaliteta i uspostavljanja nove memorijalne ustanove (Memorijalni centar "Staro sajmište") i njene budućnosti.