turisticka skola 01
Učenici dva druga razreda Srednje turističke škole sa Novog Beograda, smer turističko-hotelijerski tehničar, predvođeni nastavnicom Marijanom Timotijević, posetili su Istorijski arhiv Beograda 12. i 14. juna 2023. godine.

Tom prilikom arhivista Marko Perić upoznao ih je sa istorijatom, značajem, radom i funkcionisanjem naše institucije. Ovom prilikom učenici su naučili i kako da pristupe istraživanju vredne arhivske građe koja je pohranjena u arhivu što im može pomoći u njihovom budućem radu.

turisticka skola 02U drugom delu posete, Snežana Lazić, arhivski savetnik, je održala predavanje o nastanku i razvoju Beograda kao turističke destinacije, zasnovano na istraživanju arhivske i bibliotečke građe Istorijskog arhiva Beograda. (detaljnije u publikaciji Razvoj turizma u Beogradu između dva svetska rata)
 
Nakon oficijalnog dela, zainteresovani đaci mogli su da posete i jedan od depoa Arhiva i steknu utisak o količini i raznovrsnosti arhivske građe koja se meri u dužnim metrima.