bg praksa tablica 2023 1U zgradi Starog dvora 30. novembra 2023.  održan je svečeni prijem za polaznike Univerzitetske radne prakse 2023. i njihove mentore.
bg praksa
   
Program se realizuje od 2010. godine zahvaljujući uspešnoj saradnji Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda, a osmislio ga je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. 
 
Program je rezultat zajedničkog nastojanja da što veći broj studenata Univerziteta u Beogradu stekne praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i tako unapredi svoje akademsko obrazovanje.
 
I ove 2023. Istorijski arhiv Beograda se uključio u program i u našoj ustanovi praksu je u sklopu Biblioteke Arhiva  obavio student Marko Đermanović uz mentorsku podršku Vesne Lekić Popović.
Realizaciju prakse u Arhivu Beograda omogućili su i Slobodan Mandić, Dragana Mitrašinović i Jelena Nikolić.