Otvaranje: 21. decembar 2022, Etnografski muzej u Beogradu
Autori izložbe i kataloga: Snežana Lazić, Jelena Mitrović Кocev
Glavni i odgovorni urednik: Slobodan Mandić
Recenzent: Dr Vanja Panić
Stručni saradnik: Dejan Radovanović
Lektura: mr Nataša Nikolić
Likovno-grafičko rešenje izložbenih panoa i kataloga: Zorica Smilović
Izložbu otvorio: Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije
 
Izložba Arhitektonska kultura međuratnog Beograda, autorki Snežane Lazić i Jelene Mitrović Кocev, svečano je otvorena u sredu 21. decembra 2022. godine u izložbenoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu.
Tehnička dokumentacija, kao deo fonda Opštine grada Beograda, jedan je od podfondova po kojima je Istorijski arhiv Beograda prepoznatljiv u kulturnoj i stručnoj javnosti, kao i među građanima koji u velikom broju i svakodnevno koriste ovu arhivsku građu radi ostvarivanja svojih praktičnih potreba. Više od 70 000 predmeta projektne dokumentacije Beograda za period od 1920-1970. godine čuva se u depou prestoničkog arhiva, od čega preko 16 000 predmeta datira iz perioda između dva svetska rata. Arhitektonski odsek Tehničke direkcije predstavljao je glavno regulaciono telo nadležno za zakonski uređenu izgradnju i javnih i privatnih zgrada Beograda, tako da njegov istorijat i rad verno oslikavaju arhitektonski, urbanistički i kulturni razvoj gradskog tkiva ispričan arhivskim dokumentima, planovima i fotografijama.
 
Od ratom razorene varoši Beograd je stasavao u modernu evropsku prestonicu. Tridesetih godina prošlog veka Beograd dobija nova naselja, poslovno-finansijski centar sa modernim palatama, sajamski kompleks na levoj obali Save, aerodrom, drumsku i administrativnu vezu sa susednim gradom Zemunom, a u pogledu stila konačno se priklanja postulatima evropske moderne arhitekture. Uporedo radilo se na izradi građevinskih zakona i propisa, generalnog plana grada i planskog projektovanja novih naselja, profesionalizaciji i usavršavanju arhitektonske struke – jednom rečju, uvođenju reda u oblikovanje modernog Beograda. Trideset izložbenih panoa, uz prateći materijal u vitrinama, razvrstani su u dve velike celine – rad opštinskih arhitekata i njihovih kolega iz privatne prakse.
 
Cilj izložbe i pratećeg bogato ilustrovanog kataloga je da ukaže na značaj fonda Tehničke direkcije Opštine grada Beograda i na neiscrpne izvore i teme istraživanja arhitektonskih dokumanata pohranjenih u depou Istorijskog arhiva Beograda.
 
Izložbu Arhitektonska kultura međuratnog Beograda je bilo moguće pogledati u izložbenoj sali Etnografskog muzeja u Beogradu od 21. decembra 2022. i tokom januara 2023. godine.

 

 
Video sa otvaranja  YouTube logo full color