DraganGacic kabinet

mr Dragan Gačić, direktor

Rođen 1956. godine u Vršcu, Srbija. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na Međunarodno-političkom smeru.

Magistrirao na istom fakultetu sa tezom „Država kao politička zajednica u delima Svetozara Markovića“.
U svojoj profesionalnoj karijeri bio je, između ostalog, pomoćnik ministra za kulturu u Vladi Republike Srbije - Resor Međunarodne i međurepubličke saradnje, direktor Kulturnog centra Beograda, pomoćnik direktora Arhiva Jugoslavije - Sektor za primenu informacionih tehnologija, publikovanje arhivske građe, kulturno-prosvetnu delatnost i međunarodnu saradnju.
Predsednik je Odbora za kulturu i zaštitu kulturno-istorijskih spomenika Udruženja Gornjomilanovčana u Beogradu.

Autor je knjiga „Svetozar Marković i država“ i „Slobodan Jovanović o borbi za demokratiju u Srbiji u drugoj polovini 19. veka, sa pogledom na ideje Svetozara Markovića“, kao i priređivač knjige „Rudničani i Takovci u oslobodilačkim ratovima Srbije 1912-1918“. Recenzent je više naučno-stručnih izdanja.

Dugogodišnji je sportski radnik, predsednik Skupštine Košarkaškog saveza Beograda i član Skupštine KSS.

Dobitnik je Arhijerejske Gramate Srpske pravoslavne crkve i Zahvalnice Grada Gornjeg Milanovca za doprinos iz oblasti očuvanja i zaštite kulturne baštine Rudničko-takovskog kraja.