Otvaranje izložbe: 2. jul 2002.
Nosioci projekta: Istorijski arhiv Beograda i Muzej automobila

Automobil je u međuratnom Beogradu bio jedan od simbola modernizacije, napretka i kretanja ka evropskim i svetskim uzorima. To je period značajnog industrijskog progresa, kulturnog uzdizanja i ekonomskog jačanja novog sloja bankara, trgovaca, zanatlija i sitnih industrijalaca. Stasala je tehnička elita koja je umela da sagleda perspektive razvoja društva, privredne potrebe i zahteve vremena i da postavi temelje razvoja automobilizma u Beogradu. Otvorena su mnoga predstavništva vodećih svetskih proizvođača automobila, trgovine auto-delovima, radionice za opravku i održavanje automobila. Izgrađene su moderne garaže koje su po svojoj opremljenosti sledile najviše evropske standarde... (iz publikacije Automobil u Beogradu).