Otvaranje: 4. decembar 2014, Dom ruske dijaspore „Aleksandar Solženjicin" (Moskva), 21 januar Arhiv jugoslavije
Realizacija: Arhiv Jugoslavije, Istorijski arhiv Beograda, Dom ruske dijaspore „Aleksandar Solženjicin"
Autori izložbe, kataloga i multimedijalne DVD prezentacije: Milan Medaković, Ranka Rađenović (Arhiv Jugoslavije), Đurđija Borovnjak (Istorijski arhiv Beograda)
Saradnici: Julija Gudovič, Tatjana Irinarhova (Dom ruske dijaspore „Aleksandar Solženjicin" )
Izrada multimedijalne DVD prezentacije: Dragana Kuprešanin
Izložbu u Moskvi otvorio: NJ.E. gospodin Slavenko Terzić, ambasador Republike Srbije u Moskvi
Izložbu u Arhivu Jugoslavije otvorila: Aleksandra Fulgosi, pomoćnik ministra kulture i informisanja Republike Srbije za zaštitu kulturnog nasleđa
 
Međunarodna izložba dokumenata Nikolaj Krasnov – ruski neimar Srbije realizovana je povodom obeležavanja godišnjice rođenja ruskog arhitekte emigranta Nikolaja Krasnova (5. decembar / 23. novembar 1864, Honjatin Kolomenskog sreza Moskovske gubernije, Rusija – 8. decembar 1939, Beograd). Kroz arhivsku građu i originalna dokumenta stručnoj i široj javnosti predstavljeno je plodno graditeljsko stvaralaštvo N. Krasnova koje je obeležilo njegov rad u Kraljevini SHS/Jugoslaviji.
Pažljivim odabirom od više stotina projekata sa pratećom pisanom dokumentacijom, elaboratima projekata, građevisnkim dnevnicima i fototečkom građom, izložbena postavka obuhvata gotovo sve segmente njegove projektantske delatnosti – od pojedinačnih urbanističkih rešenja i monumentalnih objekata i palata namenjenih državnoj administraciji do objekata nezaobilaznih za kulturni, prosvetni i privredni razvoj Kraljevine, takođe sakralnih objekata, dvorskih rezidencijalnih i objekata utilitarne, kao i memorijalne arhitekture. Na izložbi je predstavljen i njegov rad na proučavanju i zaštiti narodnog graditeljstva kao i rad na fortifikacionim utvrđenjima te angažovanje na izradi najreprezentativnijih enterijera, neretko i eksterijera. Poseban deo postavke odnosi se na rad iz oblasti faleristike i heraldike.
 
Na izložbi je predstavljeno preko 250 eksponata: osim izvođačkih projekata predstavljeni su i brojni crteži i skice, konkursni projekti, idejna rešenja, fotografije objekata, tehnički opisi radova, te lična dokumenta projektanta. Odabrana arhivska građa, koja se čuva u fondovima i zbirkama Arhiva Jugoslavije i Istorijskog arhiva Beograda po prvi put se izlaže javnosti u vidu originalnih dokumenata. Pored originalnih eksponata, sastavni deo izložbe čine i materijali iz Arhiva SANU, Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Narodne biblioteke Srbije, Muzeja nauke i tehnike i Zadužbine kralja Petra I, kao i značajna fototečka građa iz privatnih zbirki, porodične zaostavštine arhitekte Jezdimira Denića, bliskog saradnika N. Krasnova, i kolekcije Miloša Jurišića.
 
Izložbu prati dvojezični (srpsko-ruski) katalog i trojezična (srpsko-ruski-engleski) multimedijalna DVD prezentacija.