Otvaranje: 15. decembra 2017, Galerija IAB
Autori izložbe i kataloga: Irena Kolaj Ristanović, Dragana Mitrašinović
Recenzent: Prof. dr Sonja Marinković
Autor uvodne studije i stručni konsultant: Ivana Miladinović Prica
Tehnička realizacija: Jelena Nikolić, Violeta Jovanović, Bojan Kocev, Ivan Arsenović
Lektura i korektura: mr Nataša Nikolić
Likovno-grafičko rešenje: Zorica Netaj
Izložbu otvorio: Prof. dr Zoran Erić, rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu
 
Izložbena postavka Muzika u Kraljevini Jugoslaviji svedoči o razvoju muzičke kulture na teritoriji Kraljevine Jugoslavije, čiji temelji počivaju na dostignućima muzičkih umetnika koji su stvarali u periodu pre stvaranja zajedničke države.
U sedam tematskih celina – Muzičko obrazovanje, Kompozitori, Muzička i pevačka društva u Kraljevini Jugoslaviji, Društveni život – prožimanje kultura, Crkvena muzika, Horska muzika, Vojna muzika, sa preko stotinu eksponata, izložba svedoči o različitim institucionalnim identitetima muzike u Kraljevini Jugoslaviji, o njihovoj (ne)stabilnosti, promenljivosti i tesnoj uslovljenosti društveno-političkim dešavanjima.

Hronološki najraniji dokumenti datiraju s kraja XIX veka, a odnose se na Slovenca Davorina Jenka (1835–1914), koji je kompozitorskim i dirigentskim radom ostavio značajan trag u srpskoj sredini, napisavši, između ostalog, i srpsku himnu Bože pravde. Izložbena postavka sadrži i osvrt na velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca, kompozitora i dugogodišnjeg dirigenta Beogradskog pevačkog društva (osnovanog 1853), pod čijim je okriljem 1899. osnovana i Srpska muzička škola, čiji je direktor bio sve do smrti, 1914. godine.

Na izložbi se, pored brojnih dokumenata, fotografija i partitura, mogu videti i izuzetno vredna dokumenta kao što su: Priznanica Davorina Jenka za primljen honorar za komponovanu muziku za operetu Vračara, 1896; Rezolucija Ministarstvu prosvete sa zajedničke sednice Saveta Muzičke škole u Beogradu i delegatima muzičkih škola u Kraljevini SHS kojom se traži da se što pre donese zakon o višim umetničkim školama u celoj zemlji, kao i da se omogući osnivanje državnih konzervatorijuma u Beogradu i Ljubljani; 1924; Protestno pismo Miloja Milojevića, Josipa Slavenskog i Koste Manojlovića Upravi Muzičke škole u Beogradu povodom finansijskog zakona koji Ministarstvu prosvete daje ovlašćenje da 50 učitelja osnovne škole za godinu dana pripremi za učitelje muzike i gimnastike za srednje škole, 1927; Molba Josipa Slavenskog Nastavničkom savetu Muzičke škole u Beogradu za odobrenje klase slobodne kompozicije za školsku godinu 1928/29, 1929; Protestno pismo Marije St. Mokranjac grupi pevača, bivših članova Beogradskog pevačkog društva, povodom osnivanja Pevačkog društva „Mokranjac”, 1935. i dr.
Prilikom otvaranja izložbe prikazan je prvi sačuvani tonski film o prestonici Kraljevine Jugoslavije, pod nazivom „Beograd“, zabeležen 1932. godine, koji su nam za tu priliku ustupile kolege iz Jugoslovenske kinoteke.

Izložbu je otvorio profesor mr. Zoran Erić, rektor Univerziteta umetnosti u Beogradu, uz Gudački kvartet Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.