Отварање: 15. децембра 2017, Галерија ИАБ
Аутори изложбе и каталога: Ирена Колај Ристановић, Драгана Митрашиновић
Рецензент: Проф. др Соња Маринковић
Аутор уводне студије и стручни консултант: Ивана Миладиновић Прица
Техничка реализација: Јелена Николић, Виолета Јовановић, Бојан Коцев, Иван Арсеновић
Лектура и коректура: мр Наташа Николић
Ликовно-графичко решење: Зорица Нетај
Изложбу отворио: Проф. др Зоран Ерић, ректор Универзитета уметности у Београду

 

Изложбена поставка Музика у Краљевини Југославији сведочи о развоју музичке културе на територији Краљевине Југославије, чији темељи почивају на достигнућима музичких уметника који су стварали у периоду пре стварања заједничке државе.

У седам тематских целина – Музичко образовање, Композитори, Музичка и певачка друштва у Краљевини Југославији, Друштвени живот – прожимање култура, Црквена музика, Хорска музика, Војна музика, са преко стотину експоната, изложба сведочи о различитим институционалним идентитетима музике у Краљевини Југославији, о њиховој (не)стабилности, променљивости и тесној условљености друштвено-политичким дешавањима.

Хронолошки најранији документи датирају с краја XIX века, а односе се на Словенца Даворина Јенка (1835–1914), који је композиторским и диригентским радом оставио значајан траг у српској средини, написавши, између осталог, и српску химну Боже правде. Изложбена поставка садржи и осврт на великана српске музике Стевана Стојановића Мокрањца, композитора и дугогодишњег диригента Београдског певачког друштва (основаног 1853), под чијим је окриљем 1899. основана и Српска музичка школа, чији је директор био све до смрти, 1914. године.

На изложби се, поред бројних докумената, фотографија и партитура, могу видети и изузетно вредна документа као што су: Признаница Даворина Јенка за примљен хонорар за компоновану музику за оперету Врачара, 1896; Резолуција Министарству просвете са заједничке седнице Савета Музичке школе у Београду и делегатима музичких школа у Краљевини СХС којом се тражи да се што пре донесе закон о вишим уметничким школама у целој земљи, као и да се омогући оснивање државних конзерваторијума у Београду и Љубљани; 1924; Протестно писмо Милоја Милојевића, Јосипа Славенског и Косте Манојловића Управи Музичке школе у Београду поводом финансијског закона који Министарству просвете даје овлашћење да 50 учитеља основне школе за годину дана припреми за учитеље музике и гимнастике за средње школе, 1927; Молба Јосипа Славенског Наставничком савету Музичке школе у Београду за одобрење класе слободне композиције за школску годину 1928/29, 1929; Протестно писмо Марије Ст. Мокрањац групи певача, бивших чланова Београдског певачког друштва, поводом оснивања Певачког друштва „Мокрањац”, 1935. и др.

Приликом отварања изложбе приказан је први сачувани тонски филм о престоници Краљевине Југославије, под називом „Београд“, забележен 1932. године, који су нам за ту прилику уступиле колеге из Југословенске кинотеке.

Изложбу је отворио професор мр. Зоран Ерић, ректор Универзитета уметности у Београду, уз Гудачки квартет Уметничког ансамбла Министарства одбране „Станислав Бинички“.
 
Видео запис са отварања YouTube logo full color