Stalna izložbena postavka Arhiva.

Otvaranje izložbe: 18. aprila 2003. godine, septembar 2010.
Autor izložbene postavke: dr Branka Prpa
Realizacija stalne izložbene postavke: radnici Istorijskog arhiva Beograda
Vizuelizacija: inž. arh. Bojana Đurović
Glavni i odgovorni urednik kataloga: dr Branka Prpa
Autori izložbe i kataloga: Branka Branković, Jovanka Veselinović, Sonja Jerković, Olga Latinčić, Evica Micković
Likovno-grafičko rešenje: Dragana Lacmanović
Izložbu otvorio: mr Nenad Bogdanović, predsednik Izvršnog odbora Skupštine grada Beograda, u prisustvu velikog broja zvanica iz političkog, društvenog i kulturnog miljea grada.

Stalna postavka Istorijskog arhiva Beograda imala je za cilj da pokaže istoriju grada u kojem su se uvek preplitali uticaji velikih sila i različitih kultura, njegovu istoriju kao košnicu političkih vrenja i dramatičnih zbivanja, nevidljivo povezanih u organsku celinu dubokih korena i dugog trajanja.
Najvrednija i najatraktivnija dokumenta sistematizovana su u problemske, tematske i hronološke odrednice.
Podeljena je na devet celina. Najstariji dokumenat Dijalog Osmanlije i Hrišćanina, potiče iz XVI veka i njime započinje prvi deo – Između polumeseca i krsta. Svako poglavlje, do poslednjeg Između srpa i čekića, pruža posetiocu mogućnost da se upozna sa četiri veka istorije Beograda, a sam princip postavke lavirinta vremena ostavlja mu mogućnost da sam istražuje kompleksnu istoriju.
Prateći katalog je na srpskom i engleskom jeziku. Stilizovani krst i polumesec na koricama simbolično govore o susretu različitih civilizacija na ovim prostorima, čijim je prožimanjem grad izgradio sopstveni identitet.
Izložba se završava Epilogom u formi velikog upitnika, koji je simbolično dao do znanja da Arhiv ne poseduje dokumenta iz poslednje decenije XX veka. Prazninu je popunio film produkcije VIN o dešavanjima u Beogradu u tom periodu.
U septembru 2010. godine postavka je rekonstruisana, modernizovana i dopunjena pojedinačnim dokumentima iz novoprimljene građe, među kojima su pisma kneza Pavla, knjiga prijema pošte generala Draže Mihailovića, 33-ći primerak ratnog izdanja Jame Ivana Gorana Kovačića, umetničke fotografije Stevana Kragujevića i objavljena dela Tanje Kragujević, kao i jedinstvene primerke ordenja revolucionara – bračnih drugova Koče Popovića i Lepe Perović, te Draže Markovića i Kike Damjanović.

Onlajn elektronsko izdanje stalne izložbene postavke priređeno je povodom obeležavanja 70. godina od osnivanja Istorijskog arhiva Beograda u septembru 2015. godine.

Izložba Vekovi Beograda /IX - XX vek/ - Slovenci u Beogradu - gostovanje u Sloveniji 2013. (Ljubljana, Kopar, Maribor)

Otvaranje 2003.

Otvaranje 2010.