Стална изложбена поставка Архива.

Отварање изложбе: 18. априла 2003. године, септембар 2010.
Аутор изложбене поставке: др Бранка Прпа
Реализација сталне изложбене поставке: радници Историјског архива Београда
Визуелизација: инж. арх. Бојана Ђуровић
Главни и одговорни уредник каталога: др Бранка Прпа
Аутори изложбе и каталога: Бранка Бранковић, Јованка Веселиновић, Соња Јерковић, Олга Латинчић, Евица Мицковић
Ликовно-графичко решење: Драгана Лацмановић
Изложбу отворио: мр Ненад Богдановић, председник Извршног одбора Скупштине града Београда, у присуству великог броја званица из политичког, друштвеног и културног миљеа града

Стална поставка Историјског архива Београда имала је за циљ да покаже историју града у којем су се увек преплитали утицаји великих сила и различитих култура, његову историју као кошницу политичких врења и драматичних збивања, невидљиво повезаних у органску целину дубоких корена и дугог трајања.
Највреднија и најатрактивнија документа систематизована су у проблемске, тематске и хронолошке одреднице.
Подељена је на девет целина. Најстарији докуменат Дијалог Османлије и Хришћанина, потиче из XVI века и њиме започиње први део –  Између полумесеца и крста. Свако поглавље, до последњег  Између српа и чекића, пружа посетиоцу могућност да се упозна са четири века историје Београда, а сам принцип поставке лавиринта времена оставља му могућност да сам истражује комплексну историју.
Пратећи каталог је на српском и енглеском језику. Стилизовани крст и полумесец на корицама симболично говоре о сусрету различитих цивилизација на овим просторима, чијим је прожимањем град изградио сопствени идентитет.
Изложба се завршава Епилогом у форми великог упитника, који је симболично дао до знања да Архив не поседује документа из последње деценије XX века. Празнину је попунио филм продукције ВИН о дешавањима у Београду у том периоду.
У септембру 2010. године поставка је реконструисана, модернизована и допуњена појединачним документима из новопримљене грађе, међу којима су писма кнеза Павла, књига пријема поште генерала Драже Михаиловића, 33-ћи примерак ратног издања Јаме Ивана Горана Ковачића, уметничке фотографије Стевана Крагујевића и објављена дела Тање Крагујевић, као и јединствене примерке ордења револуционара – брачних другова Коче Поповића и Лепе Перовић, те Драже Марковића и Кике Дамјановић.

Онлајн електронско издање сталне изложбене поставке приређено је поводом обележавања 70. година од оснивања Историјског архива Београда у септембру 2015. године.

Изложба Векови Београда /IX - XX век/ - Словенци у Београду - гостовање у Словенији 2013. (Љубљана, Копар, Марибор)

Отварање 2003.

Отварање 2010.