Ime i prezime: *
Mesto boravka: *
Adresa: *
E-mail: *
Unesite kod sa slike:
Unesite kod sa slike:

Poštovani,

Ukoliko ne možete da pristupite pretrazi fondova i zbirki, do čega dolazi zbog trenutno prisutnog problema sa sertifikovanjem i nadogradnji internet pretraživača, dok se problem trajno ne reši molimo Vas da pratite sledeći link i sledite uputstvo:

  • - Pri pokretanju link-a otvoriće se novi prozor u kome treba odabrati opciju Advanced

chrome-advanced.png

  • Kada Vam se otvori donji deo istog prozora izaberite opciju proceed to org

Prikazaće Vam se sadržaj strane u novom prozoru i ako se vratite ponovo na istu stranu našeg sajta linku ćete sledeći put normalno pristupati bez ponavljanja ovih koraka.

  •  Pri pokretanju link-a otvoriće se novi prozor sa porukom

 Your connection is not secure...

firefox-no-secure.jpg
  • Odaberite opciju Advanced
  • Kada Vam se otvori donji deo istog prozora
firefox-advanced.jpg

izaberite donje dugme Add Exception...

  • potvrdite da želite da gledate sadržaj sa odabirom dugmeta Confirm Security Exception
firefox-advanced-add-exeption.jpg

Prikazaće Vam se sadržaj strane u novom prozoru i ako se vratite ponovo na istu stranu našeg sajta linku ćete sledeći put normalno pristupati bez ponavljanja ovih koraka.

  • Pri pokretanju link-a otvoriće se novi prozor
explorer-security.png

u kome treba odabrati opciju Continue to this website (not recommended)

Prikazaće Vam se sadržaj strane u novom prozoru i ako se vratite ponovo na istu stranu našeg sajta linku ćete sledeći put ćete normalno pristupati bez ponavljanja ovih koraka.

 
Dana 04.06.2014. godine na poziv Kriznog štaba Gradske opštine Obrenovac Služba zaštite arhivske građe Istorijskog arhiva Beograda van arhiva na čelu sa načelnikom Odeljenja zaštite arhivske građe, posetila je Obrenovac radi uvida u kakvom se stanju nalazi dokumentacija same opštine i drugih državnih institucija, ustanova i javnih preduzeća.
Tom prilikom napravljen je plan obilaska preduzeća od javnog značaja koja su pretrpela štetu i nakon prikupljenih informacija, ličnim uvidom u stanje arhivskih depoa i same domentacije, kao i fotografisanjem iste, Služba nadzora Istorijskog arhiva Beograda sačinila je pojedinačno službene beleške za sledeće institucije:
 
 

- GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC , Vuka Karadžića 74
Dokumentacija gradske opštine Obrenovac bila je smeštena u arhivi u podrumu zgrade opštine u nekoliko prostorija i nalazila se na odgovarajučim metalnim policama. Pored toga deo dokumentacije nalazio se u skloništu/zemunici u naselju „Dudovi".
Nakon obilaska postojećih lokacija sa predstavnicima Opštine zateklo nas je poražavajuće stanje, odnosno u arhivi u podrumu i dalje je bila poplavna voda u visina 20-50 cm, deo dokumentacije je već bio potpuno raspadnut i unaokolo je plivala pulpa, a deo se nalazio u nabreklim od vode kutijama kod kojih je otpočeo proces raspadanja. U skloništu u naselju „Dudovi" kroz razvaljena metalna vrata samo je mogla da se vidi voda koja je prekrila police sa dokumentacijom. Ovo sklonište je ukopano u zemlju kao zemunica. U istom prostoru nalazila se i dokumentacija JKP Obrenovac.
Po saznanju spašeni su samo podaci od 2011. godine i nadalje.
I ovom prilikom na sastanku u Opštini naglašeno je da ubuduće sva dokumentacija, a posebno arhivska građa koja se trajno čuva, mora da bude smeštena u adekvatniji i bezbedniji prostor kako bi se predupredila neprocenjiva šteta koja nastaje u ovakvim situacijama.
 
- JKP „OBRENOVAC", Vojvode Mišića 241
Prilikom obilaska terena u pratnji predstavnika opštine posećeno je sklonište u naselju „Dudovi" u kome se nalazila dokumentacija Gradske opštine Obrenovac i dokumentacija JKP „Obrenovac". Kao što je u službenoj belešci za opštinu Obrenovac navedeno predstavnik Istorijskog arhiva Beograda konstatovao je da je pomenuta dokumentacija bila smeštena u skloništu ukopanom u zemlju i da je ono potpuno potopljeno i dalje, odnosno i pomenutog dana kada je izvršen obilazak. U sklonište nije bilo moguće ući.

- JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNjU OBRENOVCA, Vuka Karadžića
Dokumentacija JP za izgradnju Obrenovca nalazila se u upravnoj zgradi u arhivi u podrumu objekta, po kancelarijama u prizemlju i u 2 stana na istoj adresi u visokom prizemlju koja su korišćena kao poslovni prostor. Sva dokumentacija je bila poplavljena i prilikom obilaska ovog JP obavešteni smo da je nivo poplavne vode u prizemlju iznosio 1,5m, a u stanovima 1m. Zatekli smo sve zaposlene kako raščišćavaju prostor u kome nije ništa ostalo od dokumentacije, osim po neki registrator ili fascikla koji su bili odloženi u ormane i police na gornjim nivoima. Arhiva u podrumu nije mogla da se pregleda jer je još bilo vode u visini oko pola metra.
 
- DRUGI SNOVNI SUD SUDSKA JEDINICA OBRENOVAC, Aleksandra Ace Simovića 9/A
Prilikom posete ovom Sudu od predsednice suda i upraviteljice pisarnice dobijene su informacije da je dokumentacija koja se nalazila u podrumu zgrade suda uništena i da su sačuvani samo tekući predmeti koji su se nalazili po kancelarijama. Takođe ovom prilikom je konstatovano da je po potrebi moguće rekonstruisati predmete s obzirom da se oni šalju na dalje postupanje.

- OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U OBRENOVCU, Aleksandra Ace Simovića 9/A
Na istom sastanku prisustvovala je javna tužiteljka koja je izjavila da se dokumentacija tužilaštva uglavnom nalazila na bezbednom iz kog razloga imaju neznatno oštečene predmete. Formiranje Komisije koja će konstatovati činjenično stanje takođe je obaveza i ovog organa.
Komisijski izveštaj, snimci i službena beleška čine jednu celinu i nalaziće se u Sudu i Istorijskom arhivu Beograda, kao i u OJT i i Istorijskom arhivu Beograda.
 
Službenu belešku sačinila
Olga Kilibarda, načelnik Odeljenja zaštite arhivske građe


- BIBLIOTEKA „VLADA AKSENTIJEVIĆ", Miloša Obrenovića 182
U gore pomenutoj biblioteci uništena je kompletna dokumentacija smeštena u podrumskim prostorijama i oko 30.000 knjiga. Sačuvano je oko 60.000 knjiga od kojih su neke još uvek vlažne, kao i deo dokumentacije koja je bila smeštena u radnim prostorijama. Dogovor sa zaposlenima je da Istorijskom arhivu Beograda dostave popis dokumentacije koja se nalazila u podrumu.

- DOM ZDRAVLjA „OBRENOVAC", Vojvode Mišića 231
Uništena je kompletna dokumentacija (1960-2011.god.) koja je bila smeštena u podrumskim prostorijama ispod apoteke, kao i sva pasivna dosijea radnika.
Aktivna dosijea su sačuvana, kao i dokumentacija koja je bila smeštena po radnim prostorijama na spratovima (ginekologija, kartoni).
Sa zaposlenima je dogovoreno da sačine komisijski zapisnik o dokumentaciji koja je uništena koji će dostaviti Istorijskom arhivu Beograda.

- PREDŠKOLSKA USTANOVA „PERKA VIĆENTIJEVIĆ", Vuka Karadžića br.92
Uništena je kompletna dokumentacija, aktivna i pasivna, kao i cela zgrada vrtića (tip barake), a takođe i deo dokumentacije ovog vrtića koja se čuvala u objektu vrtića „Neven".

- GERONTOLOŠKI CENTAR „OBRENOVAC", Uzun Mirkova 12
Sačuvana je kompletna arhiva koja je smeštena u magacinu na prvom spratu.

- OŠ „OBRENOVAČKA ŠKOLA" (JOVAN POPOVIĆ), Miloša Obrenovića 169
Na osnovu izjave zaposlenih koje smo zatekli na licu mesta dokumentacija svih škola većim delom je sačuvana zahvaljujući akciji ministarstva prosvete i uz pomoć policije izmeštena na lokacije van Obrenovca. U gore pomenutoj školi sačuvan je jedan deo dokumentacije, matične knjige, koje su u tom momentu zaposleni sušili.
Službenu belešku sačinili
Tatjana Nježić, viši arhivist i Nemanja Čolić, arhivist
 

- ODSEK ZA BORAČKU I INVALIDSKU ZAŠTITU I IZBEGLICE, Vuka Karadžića 74
Obišavši Odsek za boračku i invalidsku zaštitu i izbeglice, opštine Obrenovac u prisustvu poverenika Vere Milević i šefa odseka za boračku i invalidsku zaštitu i izbeglice Tatjane Pešić, konstantovano je da su Rešenja o priznavanju i ukidanju statusa totalno uništena, a sačuvana je dokumentacija iz samo jedne godine koja ce se u najskorije vreme izmestiti na lokaciju koja još nije precizno odredjena.Takodje su, po rečima zaposlenih, potopljeni i dosijei ratnih vojnih invalida koji su trajni i posle smrti, a sačuvani su samo oni dosijei koji se odnose na period ratova devedesetih godina.
U odeljenju za budžet - boračka zaštita, sačuvana je isplatna dokumentacija za 2013. i 2014. godinu.
Finansijska dokumentacija za 27 mesnih zajednica je uništena u potpunosti.
U kancelariji za poljoprivredu uočeno je da su sačuvani samo registratori koji su se nalazili na najvišem delu police.
Dobijena je informacija da je deo dokumentacije komunalne inspekcije takodje potopljen, a da su najverovatnije, zapisnici komunalne inspekcije sačuvani na serveru, pa se kao takvi mogu skenirati.
Takođe je po recima prisutnih, dobijena informacija da se dokumentacija zdravstvenog osiguranja (izdavanje knjižica) nalazi sva u "kaši".

- SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI U OBRENOVCU, Vojvode Mišića 192
Obišavši prostorije Katastra u Obrenovcu kao i u prisustvu službenika Snežane Mitrovic, evidentirano je, po rečima zaposlenih, da se pasivna arhiva Katastra (predmeti od 1950-2009 – dokumenti kojima se vršila promena prava, bez terenskih podataka) nalaze u blatu.Takođe su uništeni i posedovni listovi i obnova posedovnih listova od 1965. godine. Sacuvana je obnovljena zemljišna knjiga kao i predmeti u postupku izlaganja.
Stare zemljišne knjige koje su se nalazile u prostorijama suda u Obrenovcu, su takodje potopljene. U digitalnom obliku je sačuvana obnovljena zemljišna knjiga ali ne i zbirka isprava za zemljišnu i obnovljenu zemljišnu knjigu.

- PORESKA UPRAVA, Vojvode Mišića 192
U hodniku Katastra, uočene su dve gomile potopljene dokumentacije Poreske uprave i uspostavljena je telefonska komunikacija sa direktorom pomenute uprave Danilom Vuksanovicem. Tom prilikom mu je rečeno, da je potrebno komisijski sastaviti Zapisnik o poplavljenoj dokumentaciji.Zapisnik se sačinjava u prisutvu službenika zaduženih za dokumentaciju i odgovornog lica. Tako sacinjen Zapisnik se prosledjuje nadležnoj instituciji - Istorijskom arhivu Beograda.

- CENTAR ZA SOCIJALNI RAD, Beogradskog bataljona 8b
Takođe je uspostavljena telefonska komunikacija sa rukovodiocem Centra za socijalni rad odeljenja Obrenovac Zoranom Mirosavljevićem. Dobijena je informacija da se veliki deo dokumentacije nalazio pod vodom dubine 1,5m i da je pomenuta dokumentacija uništena.
 
Službenu belešku sačinila
Sofija Čauš Milovanović, arhivist
 

- JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC, Kralja Aleksandra I-og 10c
Na osnovu ličnog uvida u poslovne prostorije ovog preduzeća koje se nalaze u prizemlju zgrade i razgovorom sa direktorom Draganom Milanovićem, konstatuje se da je 95% dokumentacije uništeno s obzirom da je visina vode u pomenutim prostorijama bila i do 1,5 metara. Možda će moći da se sačuva samo ona dokumentacija manjeg značaja koja sse nalazila na vrhu ormana.
Prilog: Fotografije iz ekonomske službe (obračuni zakupa, računi, plaćanja, zarade);
• fotografije iz pravne službe (metalna kasa sa dosijeima radnika)
• fotografije tehničke službe (tenderska doumentacija, dopisi vezani za zakup sa javnim preduzećima, projektna dokumentacija za održavanje poslovnih objekata)

- JKP PARKING SERVIS OBRENOVAC, Kralja Aleksandra I-og
Uvidom u poslovne prostorije koje se nalaze u istoj zgrade gde i JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC, konstatovano je da je dokumentacija Parking servisa takođe poplavljena.

- RADNIČKI UNIVERZITET "OBRENOVAC", Miloša Obrenovića 182
Dokumentacija Univerziteta nalazi se na istoj adresi kao i JP "POSLOVNI PROSTOR" i PARKING SERVIS i u istoj poslovnog zgradi za koju je konstatovano da je poplavljena i natopljena fekalnim vodama.
Prilog: Fotografija ispred poslovne zgrade na adresi Kralja Aleksandra I 10.
Opštinske službe na adresi Kralja Aleksandra I-og 10, Dečiji dodatak i Građevinska inspekcija (rešenja, kontrole o dozvolama...) su obavestile opštinske organe da im je dokumentacija u poplavljenim poslovnim prostorijama uništena.

- PD "PRO TENT" DOO, Krug Tenta B
Na osnovu informacije koja je dobijena telefonskim putem od arhivara Dubravke Miličević dokumentacija nije došla u dodir izlivanjem vode pa samim tim pretrpela oštećenja.

- JAVNO KOMUNALNO "TOPLOVOD", Cara Lazara 3/1
Na osnovu informacija dobijenih telefonskim putem od Saveski Jasmine dokumentacija koja se nalazila u Rojkovcu je uništena i to uglavnom računovodstvena dok je tehnička dokumentacija i ona uglavnom trajnog karaktera sačuvana jer je izmeštena na drugu lokaciju u prostorijama direktora i rukovodstva.

- OSNOVNA ŠKOLA "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ", Cara Lazara 2
Na osnovu informacija dobijenih putem telefona od sekretara Radmile Mladenović, dokumentacija ove škole je poplavljena, a zaposleni su u kontaktu sa nadležnim institucijama radi spašavanja dela trajne dokumentacije.
 
Službenu belešku sačinila
Ružica Mandić, arhivist
 

Prilikom susreta i razgovora sa odgovornim licima pomenutih ustanova, data je instrukcija da sve ustanove naprave internu komisiju koju će činiti po jedan član iz svakog sektora-odeljenja svog poslovanja i kroz Zapisnik o evidentiranju štete izazvane poplavom (nad dokumentacijom), iscrpno, navedu u kojoj je količini dokumentacija oštećena-uništena, iz kojeg je perioda (godine/raspon godina) i koja je vrsta dokumentacije tj. kom sektoru-odeljenju pripada.
Nakon normalizacije uslova života i rada u GO Obrenovac, prilikom naredne službene posete obaviće se uvid u postojeće stanje celokupne dokumentacije i prilikom sačinjavanja Zapisnika o stručnom nadzoru nad arhiviranjem, stručnim održavanjem i odabiranjem arhivske građe, Istorijski arhiv Beograda će se rukovoditi Zapisnikom o evidentiranju štete izazvane poplavom (nad dokumentacijom) i uzeti u obzir sve navedene informacije od strane interne komisije.

Institucije koje su do sada dostavile Zapisnik o evidentiranju štete izazvane poplavom (nad dokumentacijom) su:
- JKP „OBRENOVAC"
- JKP PARKING SERVIS OBRENOVAC
- BIBLIOTEKA „VLADA AKSENTIJEVIĆ"
- DOM ZDRAVLjA „OBRENOVAC"
- OŠ JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ
- GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC
- JAVNO KOMUNALNO "TOPLOVOD"
- JP "POSLOVNI PROSTOR" OBRENOVAC
- JP ZA IZGRADNJU - OBRENOVAC
- OMLADINSKA ZADRUGA OBRENOVAC
- CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OBRENOVAC
 
Sajt je trenutno nedostupan zbog ažuritanja i nadogradnje.
 
Hvala na strpljenju!

......