УПРАВНИ ОДБОР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА:
 
 
Председник УО:
 
Проф. др Александар Животић, редовни професор Филозофског факултета у Београду
 
Чланови  УО:
 
- Мр Марко Пејовић, магистар историјских наука
 
- Проф. др. Урош Шуваковић, редовни професор Учитељског факултета у Београду
 
- Проф. др. Марко Атлагић, професор Филозофског факултета Универзитета у Приштини

- Мирјана Миленковић,  архивски саветник, руководилац Одељења за сређивање и обраду архивске грађе, из реда запослених

 

НАДЗОРНИ ОДБОР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА БЕОГРАДА:

 

Председник НО:

Саво Радић, дипломирани економиста

Чланови НО:

- Мр Александар Маринковић, магистар историјских наука, стручни сарадник у Заводу за унапређење образовања и васпитања Републике Србије

- Немања Чолић, дипломирани економиста, архивист на пословима заштите архивске грађе, из реда запослених