Управни одбор Историјског архива Београда:
 
Председник УО:
 
проф. др Александар Животић
 
Чланови  УО:
 
- Мр Марко Пејовић

- Мирјана Обрадовић

- Бојан Коцев

 

Надзорни одбор Историјског архива Београда:

Председник НО:

Саво Радић