ww1U okviru zvanične internet prezentacije Istorijskog arhiv Beograda, na novom poddomenu (ww1.arhiv-beograda.org) , možete pogledati namenski kreiranu internet prezentaciju građe o Prvom svetskom ratu koja se nalazi u našim fondovima.
 
U ovom tematskom onlajn vodiču predmeti su predstavljeni sa analitičkim opisom i klasifikovani prema fondovima i zbirkama u kojima se čuvaju. Celokupan sadržaj je dat na srpskom i engleskom jeziku.
 
Određeni broj dokumenata dostupan je i u vidu digitalnih kopija što ovom Vodiču istovremeno daje karakter analitičkog inventara, vodiča, zbornika dokumenata i izložbe. Pretraživanje dostupnog materijala, omogućeno je kroz opciju filtriranja sadržaja prema tri vrste kriterijuma: pripadnost arhivskoj celini – fondu, tematskom i imenskom indeksu.
 
U posebnom odeljku nalazi se Bibliografija publikacija o Prvom svetskom ratu iz bibliotečkog fonda Istorijskog arhiva Beograda. Među propratnim sekcijama nalaze se vremenska linija, članci o pojedinim temama, korisni linkovi, itd. Većina prezentovanih dokumenata je na srpskom jeziku, ali su takođe zastupljena i dokumenta na francuskom, engleskom, nemačkom, mađarskom i grčkom jeziku.