forun sl kultKonferencija je održana 18-21.10.2012. u organizaciji Međunarodnog instituta za arhivske nauke i Univerziteta u Mariboru (MIAZ), a u saradnji sa Forumom slovenskih kultura (FSK), Istorijskim arhivom Ljubljane, Arhivom Republike Slovenije, Javnom agencijom za istraživanje Republike Slovenije i Evropskim centrom.

U radu Konferencije učestovali su direktori republičkih i gradskih arhiva iz Slovenije, BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rusije, Republike Srpske, Ukrajine i Srbije. Teme skupa bile su: Nove ili adaptirane zgrade arhiva za današnje i buduće potrebe i Novi mediji za arhivsku građu.
Ovom prilikom, dogovorene su i početne organizacione pojedinosti koje se tiču organizacije izložbe Prestonice slovenskih zemalja kroz arhivsku građu koja će obuhvatiti prezentaciju arhivske građe prestoničkih gradova slovenskih zemalja: Moskve, Varšave, Kijeva, Minska, Praga, Bratislave, Ljubljane, Zagreba, Sarajeva, Beograda, Podgorice, Skoplja i Sofije. Otvaranje izložba je 6. maja 2013. godine u prostoru UNESCO-a u Parizu. Direktor mr Dragan Gačić imenovan je u Savet za organizaciju izložbe koji će rukovoditi realizacijom pomenutog projekta.