Arhis
Stručna komisija Državnog arhiva Srbije je 1. aprila 2022. održala obuku za rad u Jedinstvenom informacionom sistemu za arhive u Republici Srbiji - Arhis, za zaposlene u Istorijskom arhivu Beograda.
Stručna komisija u sastavu:
Tatjana Dragićević, arhivski savetnik,
Nikola Adžić, arhivist, rukovodilac službe – Centar za obradu podataka i
Aleksandra Janošev, viši arhivski pomoćnik za informacione tehnologije,

održala je obuku rad u sledećim podsistemima:
 
Registar arhivske građe
Preuzimanje i smeštaj
Sređivanje i obrada
Digitalizacija
Izdanja
Biblioteka
Šifarnici i administracija
Pretraga

Na taj način su se stekli uslovi da i zaposleni u Istorijskom arhivu Beograda započnu rad u ovom softverskom rešenju koje se od 2019. fazno implementira u sve arhive u Srbiji i predstavlja sastavni deo rada svih zaposlenih u arhivima.