Icarus pubIz štampe je izašao međunarodni zbornik radova na engleskom jeziku Archives in the Digital Environment: a Thematic Volume (ed. Ž. Vujošević, N. Porčić), u okviru koga je objavljen rad o Digitalnom repozitorijumu Istorijskog arhiva Beograda (T. Кovčić-S. Mandić-J. Nikolić).

IIcarus pub IABcarus pub IABZbornik je objavljen kao izdanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sadrži radove prezentovane na konvenciji Međunarodnog centra za arhivska istraživanja (ICARUS) ''Arhivi i arhivska istraživanja u digitalnom okruženju'' održanoj u Beogradu septembra 2019. godine.

Radovi unutar zbornika su podeljeni u četiri odeljka: Institucije; Projekti, primeri dobre prakse; Platforme i kolekcije; Digitalno istraživanje.