Arhivi inspirisu ADS 2
VII Međunarodno arhivističko savetovanje nazvano „Arhivi inspirišu“, u organizaciji Arhivističkog društva Srbije i domaćina Istorijskog arhiva Toplice, Prokuplje, održano je u Кuršumlijskoj Banji od 11. do 13. oktobra 2023. godine.

Na otvaranju skupa prisutne su pozdravili: Lela Pavlović, direktorka Međuopštinskog arhiva Čačak i predsednica ADS, Milan Jovanović, direktor Istorijskog arhiva Toplice, dr Miroslav Perišić, direktor Državnog arhiva Srbije, i Danijela Vanušić, pomoćnik ministra za kulturu Republike Srbije.

Nakon pozdravnih reči usledila je promocija izdanja ADS-a – Zbornik radova „Arhivska građa u teoriji i praksi“ br. 6, koje je predstavila urednica, Slobodanka Cvetković arhivski savetnik Istorijskog arhiva Požarevac. O Informativnom biltenu ADS „Arhivski glasnik“ br 17, govorila je urednica Ljiljana Dožić, arhivski savetnik iz Arhiva Vojvodine.

Po peti put je dodeljeno priznanje „Najbolja registratura 2023“, ovog puta Agenciji za privredne registre iz Beograda.
 
Arhivi inspirišu ADSIzlaganja su tematski bila podeljena u okviru tri sesije. Sesija pod nazivom Arhivi i inovativne tehnologije imala je 10 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Ruske Federacije. Druga Sesija pod nazivom Aktuelna pitanja arhivske službe imala je 14 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Treća sesija pod nazivom Arhivska građa u inostranstvu od značaja za istoriju srpskog naroda i Srbije imala je 10 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Istorijski arhiv Beograda svojim radovima predstavile su arhivski savetnik Mirjana Milenković sa temom Tanasije Ž. Ilić (1901–1987) i arhivski savetnik Zorica Smilović sa temom Edukativni potencijali IAB za primenu u pedagoškoj praksi Srbije. Svi radovi sa skupa biće objavljeni u Zborniku radova.

U sklopu drugog dana Savetovanja, održana je i radionica za zaposlene kod stvaralaca na poslovima kancelarijskog poslovanja, odnosno za zaposlene u arhivima na istim poslovima i na poslovima zaštite arhivske građe E-uprava i E-pisarnica, na kojoj su predavači bili Svetlana Jovanović, viši savetnik u Кabinetu predsednika Vlade RS, Jedinica za implementaciju strateških projekata IT i Marija Milošević iz Ministarstva kulture Republike Srbije. Radionici su prisustvovali zaposleni iz Službe za zaštitu arhivske građe van arhiva Istorijskog arhiva Beograda.