Jama
Na 80. godišnjicu od ubistva i 110. godišnjicu od rođenja Ivana Gorana Кovačića, u Beogradu je objavljeno fototipsko izdanje "Jame" sa mapom grafika Ede Murtića i Zlatka Price.
 
"Štampanje ovog izdanja omogućeno je zahvaljujući jedinom sačuvanom originalnom primerku mape grafika u fascikli presvučenoj padobranskim platnom, koji se kao deo legata jugoslavenskog revolucionara Vicka Кrstulovića čuva u Istorijskom arhivu Beograda", rekao je izdavač Dragan Stojković na promociji knjige 8. novembra.Jama promocija

 
U legatu Vicka Кrstulovića (1905-1988) u Istorijskom arhivu Beograda se pored ličnih dokumenata, fotografija, ordenja, plaketa, povelja i obimne prepiske, nalaze i Vickova kazivanja i sećanja o životu i političkoj aktivnosti. Legat sadrži brojna dokumenta o NOR-u, mornarici, kritičke osvrte na objavljene knjige i pisanja u štampi, kao i veliki broj pojedinačnih dnevnih i nedeljnih listova (celi brojevi, isečci, fotokopije).

Legat sadrži i biblioteku koju čini 1.127 knjiga i 358 časopisa. Desetak knjiga iz biblioteke nastalo je tokom Drugog svetskog rata.Posebno vredna su izdanja: Jama – Ivana Gorana Кovačića (jedini sačuvan primerak ratnog izdanja) i Stojanka majka Кnežopoljka – Skendera Кulenovića. Legat je Istorijskom arhivu Beograda, posle očeve smrti, predao Vladimir Кrstulović.