U radu konvencije Međunarodnog centra za arhivska istraživanja (ICARUS) koja se održala u Parizu od 23. do 25. maja 2022. učestvovali su i predstavnici Istorijskig arhiva Beograda, pomoćnik direktora Slobodan Mandić i arhivista Marko Perić.
Pored aktivnog učešća u zasedanju generalne skupštine ICARUS-a, predstavnici našeg arhiva su upoznati sa mnogim aktuelnostima u radu evropskih arhiva, kao i tekućim i planiranim oblicima međunarodne saradnje.
Poseban segment konvencije je bio posvećen prezentaciji projekta Evropska digitalna riznica (European Digital Treasures) u okviru kojeg se u nekoliko evropskih gradova organizuju i izložbe dokumenata gde je uvrštena i arhivska građa Istorijskog arhiva Beograda.
Učesnici ovog međunarodnog skupa imali su mogućnost da se upoznaju sa organizacijom rada i poslovima na digitalizaciji arhivske građe u Nacionalnom arhivu Francuske.