У раду конвенције Међународног центра за архивска истраживања (ICARUS) која се одржала у Паризу од 23. до 25. маја 2022. учествовали су и представници Историјскиг архива Београда, помоћник директора Слободан Мандић и архивиста Марко Перић. Поред активног учешћа у заседању генералне скупштине ICARUS-а, представници нашег архива су упознати са многим актуелностима у раду европских архива, као и текућим и планираним облицима међународне сарадње. Посебан сегмент конвенције је био посвећен презентацији пројекта Европска дигитална ризница (European Digital Treasures) у оквиру којег се у неколико европских градова организују и изложбе докумената где је уврштена и архивска грађа Историјског архива Београда. Учесници овог међународног скупа имали су могућност да се упознају са организацијом рада и пословима на дигитализацији архивске грађе у Националном архиву Француске.