Историјски архив Београда је модерна, ефикасна и отворена установа културе.

Архив у свом раду примењује високе стандарде бриге за заштиту архивске грађе код ималаца и стваралаца, подижући свест о значају архивске грађе за историју града Београда, његове околине и ширег региона, данас и у будућности.

Један од основних циљева је спровођење највиших стандарда у области приступа архивској грађи, њеној интерпретацији и едукативној улози.
Примарна делатност реализује се и кроз рад читаонице, издавање преписа, копије архивске грађе.

Архив, ширoj јавности, пружа информације о културно-историјској баштини коју чува, приређивањем изложби, издавачком делатношћу, промоцијама, предавањима, коришћењем нових информационо-комуникационих технологија и сл, кроз сарадњу са образовним установама, медијским кућама и др.

Архив је надлежан за заштиту архивске грађе свих правних субјеката који делатност обављају на територији Града Београда, а нису републички органи и организације.