vreme nastanka građe:
druga polovina XVI veka – 1980.

količina građe:
7 kutija; 0,70 dužnih metara

jezik i pismo:
srpski, turski, latinski, nemački, ruski

sadržaj građe:
Formirana je od autobiografija, hronika, monografija, genealogija, rukopisa, teftera i knjiga. U ovoj zbirci čuvaju se najstarija dokumenta Istorijskog arhiva Beograda na turskom i latinskom jeziku. Najstariji dokument je iz druge polovine XVI veka Dijalog Osmanlije i hrišćanina o vojno-političkoj situaciji. U grupi turskih dokumenata čuvaju se i Ispisi iz Kurana iz XVII veka, Priručnik za pisare iz 1760. godine, Teskera iz 1820. godine beogradskog ćehaje Ismaila trgovcu Ratkoviću, Knjiga fetvi šerijatskog sudije koja sadrži opisane pravne situacije iz svih oblasti života i koja je služila kao oslonac sudiji prilikom donošenja odluka. Najstariji latinski dokument je kupoprodajni ugovor iz 1606. godine. U okviru ove zbirke čuva se Autobiografija sa Albumom starog Beograda Luke Mladenovića, monografija porodice Karabiber od Danice Perić sa tri genealoške mape Karabiberovića i rukopis Milivoja Kostića o životu i radu beogradskih privrednika u XIX i XX veku.

informativna sredstva:
beleška o zbirci
analitika u karticama

vreme nastanka građe:
1876–

količina građe:
oko 6.000 fotografija

sadržaj građe:
Sastoji se od Opšte zbirke koja sadrži 2.079 fotografija ličnosti, objekata i događaja, 5 albuma: upravnika grada Beograda, starog Beograda, trga Slavije, Američke misije i izgradnje BIGZ-a, 167 staklenih ploča i digitalizovane fotografije od kojih su pojedinačne u sklopu zbirke.
Digitalizovane fotografije zločina iz Drugog svetskog rata su izdvojene kao posebna tematska celina, kao i Zbirke fotografija radničkog pokreta, narodnnooslobodilačkog pokreta i posleratne izgradnje.

informativna sredstva:
analitički inventar u bazi podataka po ISAD(g) standardu
beleška o zbirci
analitika u karticama
popisi

vreme nastanka građe:
1721-1919.

količina građe:
823 matične knjige

jezik i pismo:
srpski, latinski

sadržaj građe:
Кao građa od izuzetnog značaja, crkvene matične knjige predstavljaju izvor prvog reda. Crkvene matične knjige nastale su kao crkveno privatno pravne isprave o licima pripadnicima određene verske zajednice. Nastale su u crkvama kao evidencije o vernicima koji su podvrgnuti određenim obredima po kanonima. U hrišćanskim crkvama najznačajnije su matične knjige krštenih, venčanih i umrlih.
Obaveze vođenja crkvenih matičnih knjiga uvedena je u Srbiji oko 1837. od kada, uglavnom, postoje i sačuvane matične knjige.

Zbirka je formirana je od matičnih knjiga i pratećih registara iz 68 verskih organizacija sa teritorije Beograda. Većina je nastala radom pravoslavnih crkava, od kojih je najstarija iz Zemuna iz XVIII veka. Najstarija knjiga u zbirci je iz rimokatoličke crkve iz 1721. godine. Od knjiga nastalih delovanjem drugih veroispovesti čuvaju se dve matične knjige iz jevrejske opštine (Sefardi i Eškenazi) za period od 1865. do 1909. godine.

Кnjige pružaju podatke o stanovništvu Beograda, natalitetu i mortalitetu, socijalnom poreklu, o značajnim istorijskim ličnostima: vladarima, političarima, umetnicima, trgovcima...

informativna sredstva: beleška o zbirci, detaljan popis knjiga

Preuzmite publikaciju sa popisom svih knjiga od str 19: Digitalizacija Zbirke crkvenih matičnih knjiga

Pregledajte 812 crkvenih matičnih knjiga registracijom na Digitalni repozitorijum Istorijskog arhiva Beograda

 

 

 

vreme nastanka građe:
1801–1940.

količina građe:
3 kutije; 0,30 dužnih metara

jezik i pismo:
srpski, nemački, francuski, engleski, ruski, italijanski, latinski, poljski

sadržaj građe:
Zbirku čini 80 diploma, ukaza i postavljenja – službena, ratna i školska odlikovanja sa ukrasnim voštanim pečatima i čipkastim kragnama. Najstarija diploma je porodice Ljubiša, prepis overen u Trstu 1800. godine. Među najvrednijima su diplome mitropolita Mihaila iz Moskovske, Kijevske i Kazanske duhovne akademije sa ukrasnim voštanim pečatima i višebojnim ukrasnim ramovima i gravirama. Povelja kojom Franc Jozef I 1856. dodeljuje plemićku titulu Paulu Georgu Spirti, zemunskom trgovcu, čuva se u svom originalnom metalnom kovčežiću. Pisana je ručno na pergamentu, zaštićena koricama od crvenog pliša, koje se vezuju žuto-crnim mašnicama, ukrašena ornamentikom, a naročit ukras je viseći voštani pečat u zlatnoj okrugloj kutiji na zlatnom gajtanu.

informativna sredstva:
beleška o zbirci
analitika u karticama i u elektronskom katalogu Janus


Istorijat tvorca sa analitikom po klasifikacionom planu