vreme nastanka građe:
1721-1919.

količina građe:
823 matične knjige

jezik i pismo:
srpski, latinski

sadržaj građe:
Кao građa od izuzetnog značaja, crkvene matične knjige predstavljaju izvor prvog reda. Crkvene matične knjige nastale su kao crkveno privatno pravne isprave o licima pripadnicima određene verske zajednice. Nastale su u crkvama kao evidencije o vernicima koji su podvrgnuti određenim obredima po kanonima. U hrišćanskim crkvama najznačajnije su matične knjige krštenih, venčanih i umrlih.
Obaveze vođenja crkvenih matičnih knjiga uvedena je u Srbiji oko 1837. od kada, uglavnom, postoje i sačuvane matične knjige.

Zbirka je formirana je od matičnih knjiga i pratećih registara iz 68 verskih organizacija sa teritorije Beograda. Većina je nastala radom pravoslavnih crkava, od kojih je najstarija iz Zemuna iz XVIII veka. Najstarija knjiga u zbirci je iz rimokatoličke crkve iz 1721. godine. Od knjiga nastalih delovanjem drugih veroispovesti čuvaju se dve matične knjige iz jevrejske opštine (Sefardi i Eškenazi) za period od 1865. do 1909. godine.

Кnjige pružaju podatke o stanovništvu Beograda, natalitetu i mortalitetu, socijalnom poreklu, o značajnim istorijskim ličnostima: vladarima, političarima, umetnicima, trgovcima...

informativna sredstva: beleška o zbirci, detaljan popis knjiga

Preuzmite publikaciju sa popisom svih knjiga od str 19: Digitalizacija Zbirke crkvenih matičnih knjiga

Pregledajte 812 crkvenih matičnih knjiga registracijom na Digitalni repozitorijum Istorijskog arhiva Beograda