vreme nastanka građe:
1801–1940.

količina građe:
3 kutije; 0,30 dužnih metara

jezik i pismo:
srpski, nemački, francuski, engleski, ruski, italijanski, latinski, poljski

sadržaj građe:
Zbirku čini 80 diploma, ukaza i postavljenja – službena, ratna i školska odlikovanja sa ukrasnim voštanim pečatima i čipkastim kragnama. Najstarija diploma je porodice Ljubiša, prepis overen u Trstu 1800. godine. Među najvrednijima su diplome mitropolita Mihaila iz Moskovske, Kijevske i Kazanske duhovne akademije sa ukrasnim voštanim pečatima i višebojnim ukrasnim ramovima i gravirama. Povelja kojom Franc Jozef I 1856. dodeljuje plemićku titulu Paulu Georgu Spirti, zemunskom trgovcu, čuva se u svom originalnom metalnom kovčežiću. Pisana je ručno na pergamentu, zaštićena koricama od crvenog pliša, koje se vezuju žuto-crnim mašnicama, ukrašena ornamentikom, a naročit ukras je viseći voštani pečat u zlatnoj okrugloj kutiji na zlatnom gajtanu.

informativna sredstva:
beleška o zbirci
analitika u karticama i u elektronskom katalogu Janus


Istorijat tvorca sa analitikom po klasifikacionom planu