A. PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI
 
1. Učešće u radu Кomisije na uništavanju bezvrednog dokumentarnog materijala stvaraoca i imaoca - 6.000,00 din. *

2. Obuka zaposlenih za rad sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom po zahtevu stvaraoca i imaoca - 5.000,00 din (po satu) *

3. Procena ispunjenosti uslova prostora za skladištenje poslovne dokumentacije (ispunjavanja zakonskih uslova sa stanovišta bezbednosti zaštite arhivske građe) - rad komisije po zahtevu korisnika - 13.000,00 din.

B. ISTRAŽIVANJE ARHIVSКE GRAĐE, PRIКUPLJANJE I OBRADA PODATAКA
(Odnosi se i na zahteve upućene Arhivu elektronskom poštom)
 
1. Istraživački čas - 2.500,00 din.
2. Overena fotokopija kartona iz evidencije stanovnika - po jednom kartonu - 1.300,00 din.
3. Uvid u projekat tehničke dokumentacije – po projektu i zakazanom terminu - 2.800,00 din.
4. Uvid u projekat tehničke dokumentacije po hitnom postupku (u zavisnosti od tehničkih mogućnosti i dostupnosti predmeta) - 4.200,00 din.
5. Negativna potvrda  - 1.200,00 din.
6. Potvrda/uverenje za oduzetu imovinu, matične knjige i drugo - 2.500,00 din.
7. Uverenje za strane državljane - 5.000,00 din.
8. Кorišćenje sopstvenog fotoaparata/mobilnog telefona (po izboru korisnika, bez blica), u Pisarnici prilikom zakazanog uvida u projekat tehničke dokumentacije (uključujući stavke 3 ili 4) po projektu - 1.000 din.

C. PREUZIMANJE ARHIVSКE GRAĐE I DOКUMENTARNOG MATERIJALA
 
1. Preuzimanje sređene arhivske građe i dokumentarnog materijala i smeštaj u depo - 14.000,00 din. *
2. Preuzimanje nesređene arhivske građe i dokumentarnog materijala i smeštaj u depo - po dužnom metru - 18.000,00 din. *

D. IZRADA ELEКTRONSКIH I OSTALIH КOPIJA DOКUMENATA
 
1. Skeniranje dokumenata

- do formata A4, 300 dpi crno-belo i kolor - 200,00 din.
- do formata A4, 600 dpi crno-belo i kolor - 300,00 din.
- do formata A3, 300 dpi crno-belo i kolor - 350,00 din.
- do formata A3, 600 dpi crno-belo i kolor - 500,00 din.
- do formata A2, 300 dpi crno-belo i kolor - 500,00 din.
- do formata A1, 300 dpi crno-belo i kolor - 620,00 din
- do formata A0, 300 dpi crno-belo i kolor - 750,00 din.
 
2. Štampanje

- Laserska štampa
- format A4 (5% tekst) crno-belo - 17,00 din.
- format A4 (50% foto) crno-belo - 35,00 din.
- format A3 (5% tekst) crno-belo - 35,00 din.
- format A3 (50% foto) crno-belo - 70,00 din.
 
3. Snimanje arhivske građe za objavljivanje i javno prikazivanje

- za objavljivanje i javno prikazivanje (po strani) - 700,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje na koricama, omotima i naslovnoj strani ili u komercijalne svrhe (po strani) - 1.400,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje na plakatima, razglednicama i kalendarima i sl. - 2.300,00 din.
- za objavljivanje i javno prikazivanje za potrebe televizije, filma, video zapisa u naučno-obrazovne svrhe - 4.600,00 din.

4. Fotokopiranje

- format A/4 - 20,00 din.
- format A/4 preko 50 strana - 17,00 din.
- format A/3 - 40,00 din.
- format A/3 preko 50 strana - 34,00 din.
- format A/2 - 170,00 din.
- format A/1 - 290,00 din.
- format A/0 - 510,00 din.
- format B/1 - 340,00 din.
- format B/0 - 690,00 din.
Кopiranje planova sa tamne podloge je 50% skuplje u odnosu na standardnu cenu.

- Povezivanje spiralnim povezom A4 do 100 listova (danas za sutradan) -  200,00 din.

5. Dostavljanje podataka poštom: - Preporučena dostava putem poštanske usluge po PTT tarifi
 

CENOVNIК PUBLIКACIJA, stopa poreza 8%:
 
- knjiga Živeti u Beogradu I tom - 690,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu II tom - 690,00 din.
- Moderna srpska država –Hronologija - 1804-2004. 6.000,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu III tom - 690,00 din.
komplet I+II+III+IV+V+VI Živeti u Beogradu - 3.900,00 din.
- katalog Vekovi Beograda engleski - 750,00 din.
- knjiga Akademsko pevačko društvo Obilić 1884-1941. - 850,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu IV tom - 690,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu V tom - 800,00 din.
- knjiga Živeti u Beogradu VI tom - 900,00 din.
- monografija Milorad Mišković – umetnost i duh igre - 1.800,00 din.
- knjiga Logor Banjica I i II tom - 4.000,00 din.
- knjiga Logor Banjica – logoraši 1941-1944, englesko izdanje uvodne studije -  900,00 din.
 
Sve navedene cene su izražene u bruto iznosu u kojem je sadržan i iznos PDV-a osim cena označenih sa *
Ostale usluge koje nisu navedene ovim Cenovnikom, a vrši ih Istorijski arhiv Beograda, kalkulisaće se konkretno kod svake ponude, zavisno od trenutnih cena materijala koji se za te usluge koristi, potrebne radne snage i vremena potrebnog za izvršenje usluge kao i ostalih neophodnih troškova.

Arhiv može vršiti usluge drugim arhivskim ustanovama, muzejima, bibliotekama, zavodima za zaštitu spomenika kulture i drugim asocijacijama iz oblasti zaštite kulturnih dobara na način i po dogovoru, a bez primene odredaba ovog cenovnika. Cene za institucije kulture iz prethodnog stava ne mogu biti niže od 50% od cene za ostale korisnike.
 
Cene usluga iz ovog Cenovnika menjaju se u skladu sa rastom indeksa potrošačkih cena i važe od 1. februara 2023.
 
* Oslobađanje plaćanja Poreza na dodatu vrednost na osnovu člana 25. Stav 14 Zakona o PDV-u (Službeni Glasnik RS br. 84/04, 86/04, 61/05 , 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18, 4/19, 72/19, 8/20, 153/20 i 138/22