Projektna dokumentacija

P. Za koje objekte Arhiv poseduje projektnu dokumentaciju?
O. Arhiv poseduje samo projektnu dokumentaciju objekata u Beogradu. Ako projekat nije u Arhivu obratite se arhivi nadležne gradske Opštine (ukoliko je objekat zidan do 1995. godine i ima manje od 800m2), Sekretarijatu za građevinske poslove i urbanizam (ukoliko je objekat zidan nakon 1995. godine i ima više od 800m2) ili investitoru.

P. Kako izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju?
O. Možete doći u Pisarnicu Arhiva bilo kog radnog dana između 8 i 13 časova, predati zahtev i biće Vam zakazan termin za uvid u projekat i fotokopiranje. Potrebno je da znate minimum potrebnih podataka (adresu, vreme izgradnje, investitora itd.) Nije Vam potrebno nikakvo ovlašćenje, svi projekti su dostupni svima.

P. Da li Arhiv poseduje i projektnu dokumentaciju objekata koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture?
O. Da, posedujemo i projektnu dokumentaciju takvih objekata.

P. Da li se prilikom predaje zahteva za pronalaženje određene tehničke dokumentacije plaća neka naknada, ili tek kada projektnu dokumentaciju pronađete i date je na uvid pa se stanovi da je to ono što je traženo?
O. Naknada se ne plaća pri predaji zahteva već tek po izvršenom uvidu u tehničku dokumentaciju.

P. Za koje objekte sa opštine Čukarica Arhiv poseduje projektnu dokumentaciju?
O. Arhiv poseduje projektnu dokumentaciju GO Čukarica  do 1970. godine.


 Radni staž i ld

P. Za koje firme Arhiv poseduje dokumentaciju?
O. Istorijski arhiv Beograda poseduje dokumentaciju samo onih firmi koje su otišle u stečaj ili likvidaciju i nemaju pravnog naslednika. Dokumentaciju "živih" firmi nemamo.

P. Kako da podnesem zahtev za povezivanje radnog staža?
O. Potrebno je da dodete u Arhiv i podnesete pismeni zahtev (na obrascu koji ćete ovde dobiti) i uz njega priložite fotokopiju radne knjižice sa listingom iz PIO-a. Odgovor se čeka 15 -20 dana. Zahtev možete poslati postom ili predati lično, u periodu od 7.30 - 13.00 časova.

P. Da li se zahtev za radni staž mora podneti lično ili mogu ja da ga predam za svog oca?
O. Vaš otac, ili Vi umesto njega, možete podneti zahtev Arhivu za uverenje na osnovu M4 obrasca, a zahtevu je potrebno pridružiti fotokopiju radne knjižice i listing iz PIO-a.

P. Zašto se podaci iz moje radne knjižice ne slažu sa podacima koje poseduje PIO fond?
O. Zašto se podaci u Vašoj radnoj knjižici ne slažu sa podacima koje poseduje PIO, Istorijski arhiv Beograda zaista ne može da zna. Ono što mi možemo i jedino smemo da uradimo, jeste da jednostavno kopiramo ono što od dokumentacije preduzeća u kom ste radili posedujemo i tu overenu kopiju Vam pošaljemo.

P. Ako Arhiv nije preuzeo dokumentaciju firme u kojoj sam radila gde da je potražim?
O. Obratite se Agenciji za privredne registre da Vam kažu šta se sa firmom desilo i gde je dokumentacija.


Svedočanstvo i diploma

P. Za koje obrazovne ustanove je nadležan Arhiv Beograda?
O. Istorijski arhiv Beograda je nadležan samo za ustanove za osnovno i srednje obrazovanje. Ustanove za više i visoko obrazovanje su u domenu Arhiva Srbije.


Sudovi, Ugovori

P. Da li Arhiv poseduje sudsku dokumentaciju posle Drugog svetskog rata?
O. Odgovor je negativan. Nemamo to što tražite jer nikakvu sudsku dokumentaciju nastalu posle Drugog svetskog rata ne posedujemo.

P. Da li Arhiv poseduje dokumentaciju Vojnog suda?
O.Odgovor je negativan.

P. Da li Arhiv poseduje sve kupoprodajne ugovore kao što sam dobio informaciju u Katastru?
O. Odgovor koji ste dobili od katastra da Arhiv čuva sve ugovore je pogrešan. Ugovore sklopljene od strane fizičkih lica Arhiv uopšte ne poseduje. Imamo samo one ugovore u kojima je jedna ugovorna strana pravno lice i to samo u slučaju da je to pravno lice otišlo u stečaj i nema pravnog naslednika, pa njegova dokumentacija dospela u Arhiv.


Oduzeta imovina

P. Za koju imovinu se može pronaći dokumentacija o oduzimanju u Arhivu Beograda?
O. Istorijski arhiv Beograda poseduje samo dokumenta vezana za Beograd. Ako se imovina koju potražujete nalazi na teritoriji Beograda možda imamo rešenja o oduzimanju. Zahtev za dobijanje te dokumentacije se podnosi lično ili ga možete poslati poštom (ukoliko niste iz Beograda). Zahtev mora sadržati ime i prezime osobe kojoj je imovina oduzeta, kao i adresu te imovine (ulica i kućni broj).

P. Kako da dobijem uverenje o oduzetoj imovini ako se ono nalazi u Arhivu Beograda?
O. Bilo kog radnog dana od 08.00 do 13.00 časova možete doći u Arhiv i predati zahtev za dobijanje uverenja o oduzetoj imovini. Ovde ćete dobiti obrazac, popuniti ga i predati. Naš službenik će zahtev obraditi i za nekoliko dana Vi ćete se informisati da li je rešen pozitivno.

P. Da li Arhiv ima rešenja o nasleđivanju i proglašenja umrlih onih koji se nisu vratili iz rata?
O. Rešenja o nasleđivanju ne posedujemo kao ni proglašenja umrlim onih koji se nisu vratili iz rata. Za to se, eventualno, obratite Arhivu Jugoslavije.


Poručivanje građe za istraživanje u Čitaonici

P. Kako da poručim građu koja mi je potrebna za istraživanje i u kom roku ću je dobiti?
O. Nakon što izvršite uvid po temi koja Vas interesuje, potražujete željenu arhivsku građu, najmanje jedan dan unapred jer ju je potrebno dopremiti iz Depoa Arhiva.


Poreklo porodice

P. Poštovani, zainteresovan sam za izradu porodičnog stabla i pronalaženje svojih korena koliko god da je to moguće. Recite mi kako podaci arhiva mogu da mi pomognu u mojoj nameri i kako da pristupim pronalazenju predaka. Hvala Vam unapred.
O. Potrebno je da navedete šta od podataka za navedena lica tražite. Ako Vam trebaju njihove krštenice da navedete godine kada su rođeni i mesto kao i podatke za venčani list i umrlicu. Istorijski arhiv Beograda raspolaže sledećim fondovima koji Vam mogu pomoći za istraživanje porodičnog stabla: Zbirka crkvenih matičnih knjiga /rođeni, venčani, umrli/ za Beograd do 1919. godine; Uprava grada Beograda – Kartoteka žitelja Beograda i Zemuna od 1928-1950. godine; Za period posle 1919. matične knjige nalaze se u opštinama.

Ukoliko su Vaši preci živeli u Beogradu u periodu između dva rata bilo bi najbolje da se za početak istraživanja  registrujete za korišćenje Digitalnog repozitorijuma Istorijskog arhiva Beograda putem veb adrese https://digitalni.arhiv-beograda.org/login.php,  u okviru koga po imenu i prezimenu možete pretraživati Kartoteku žitelja Beograda i Zemuna 1928-1944. odnosno prijave boravka za lica koja su živela ili kraće vreme boravilа u Beogradu.

(detaljnije).