06

 
Obaveštavamo Vas da će se prema preporukama Gradskog štaba za vanredne situacije rad sa korisnicima od ponedeljka 2. novembra 2020. do daljeg obavljati isključivo pisanim ili elektronskim putem.
U vreme redovnog rada od 7:30 do 14 časova svoje zahteve i pitanja možete uputiti na 3 načina:

1. Mejlom preko mejl adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
2. Pisanim putem preko redovne pošte
3. Neposredno u za to prilagođenom sandučetu na ulazu u Arhiv

Za to vreme korisnici se mogu u pomenutom radnom vremenu informisati i preko telefonske linije 2606-336/lokal 110.
 
Urađeni zahtevi i uverenja će se slati korisnicima redovnom poštom.
 
Hvala na razumevanju.
 
 
Radno vreme sa strankama:
 
 
Ponedeljak-petak od 7:30 do 15:00 časova.
(Naručivanje građe se vrši do 13 časova za naredni radni dan)
 
 
Rad čitaonice regulisan je Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala (usvojen na V sednici UO IAB od 27. IX 2005.) dok se evidencija poseta vodi u elektronskom obliku i baza podataka pruža statističke podatke o broju dnevnih poseta čitaonici, prijava korisnika arhivske građe na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, sa osnovnim informacijama o posetiocima i istraživačkim temama.
 
Istraživanja se vrše u cilju izrade akademskih master i doktorskih, specijalističkih i stručnih radova; monografija, biografija; prikupljanja istorijskih podataka u cilju obogaćivanja izložbenih kolekcija; vršenja antropogeografskih i genealoških istraživanja; proučavanja urbanih i ruralnih uticaja u Beogradu; istorije medicine i zaraznih bolesti; migracija stanovništva u XX veku, radničkog pokreta; položaja žena u Drugom svetskom ratu; izrade rodoslova; komparativne analize stambenog fonda Beograda; studije o ideološkim i političkim pitanjima; rekonstrukcije i izgradnje javnih objekata; spomenika kulture i privremenih naselja kao i regulisanja imovinsko-pravnih pitanja.


Posetioci čitaonice i mikrofilmske laboratorije pretražuju arhivske fondove koristeći informativna sredstva Arhiva, sumarne i analitičke inventare, popise fondova, registre arhivske građe i obaveštajna sredstva u elektronskom obliku, čiji podaci olakšavaju njihov rad.

Najavite posetu: Da bi ste bili sigurni da ćete dolaskom u Arhiv biti brzo i efikasno usluženi, savetujemo da se pisanim putem obratite zaposlenima u Čitaonici koji će vas odmah, a najkasnije 3 dana od dobijanja vašeg zahteva, obavestiti o mogućnostima i uslovima vašeg istraživanja u Arhivu.

NAPOMENE:

Naručivanje arhivske građe se vrši do 15 časova za naredni radni dan.
Naručivanje kopiranja se vrši do 13 časova za naredni radni dan.
Plaćanje usluga se može obaviti do 13 časova svakog radnog dana.

 Prava i obaveze korisnika arhivske građe

 Prava i obaveze Istorijskog arhiva Beograda

Kontakt telefon Čitaonice: + 381 11 2606 336 lok. 110

Elektronska adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom «najava dolaska/istraživanja».

Statistički pregled rada Čitaonice u 2019. godini:

opis poslova  

količina 
prijem istraživača i vođenje propisanih evidencija u elektronskoj formi u Čitaonici  398 istraživača
istraživačkih poseta i unos u elektronsku bazu podataka  2.227 poseta
izdavanje i vraćanje arhivske građe po reversima (inventarne jedinice)  2.699 inv. jedinicа
tehnička dokumentacija (inventarne jedinice)  1.726 nv. jedinica
izdavanje i vraćanje rolni mikrofilma u mikrofilmskoj laboratoriji  164 rolni
kartoteka građana Beograda i Zemuna  1.608  kartona
pružanje informacija korisnicima o arhivskoj građi u čitaonici, telefonom i putem elektronske pošte 6.250 kontakata
izdatih bibliotečkih jedinica u čitaonici-knjige  42 knjige
izdatih bibliotečkih jedinica u čitaonici-periodika  42 jedinicе