vreme nastanka građe:
1839-1944.

količina:
Građa: 1862-1944; knjige: 1887-1946, 1970 knjiga;
Spisi: 1862-1944, 3.762 kutije.
Knjige: 1887-1944, 104 knjige.

jezik i pismo:
srpski, u građi se nalaze i pojedinačna dokumenta na nemačkom, mađarskom i francuskom jeziku.

informativna sredstva:
Registri, delovodii protokoli, matične knjige, kontrolnici osoblja, kartoteka službeničkih dosijea OGB, kartoteka tehničke dokumentacije (zidanje, doziđivanje i adaptacija opštinskih i privatnih zgrada), sumarni inventar, analitička obrada zapisnika odborskih odluka i odluka Gradskog veća (1914-1940).

Istorijat tvorca fonda

Sadržaj fonda

vreme nastanka građe: 
1751-1934

količina:
knjige: 1750-1921, 1.352 knjige
spisi: 1749-1932, 2.323 kutije

informativna sredstva:
ulazni inventar, regesta, kartoteke, analitički inventar

jezik i pismo:
nemački (gotica), hrvatski, latinski, mađarski, turski, grčki, hebrejski


Istorijat fonda

Sadržaj fonda

vreme nastanka građe:
(1850-1987); 1852-1987

količina građe:
83 kutije; 8,30 dužnih metara

jezik i pismo:
srpski, nemački, engleski, francuski, italijanski

o tvorcu fonda:
Đura Savić Glavinić, rodonačelnik beogradskih Glavinića, došao je u Beograd iz Mostara gde je otpočeo manufakturnu delatnost. Bio je jedan od prvih odbornika Beogradske opštine u vreme njenog nastajanja 1839. godine. Njegov sin Dimitrije bio je predsednik Šabačke opštine, 1868. izabran je za narodnog poslanika, a 1869. učestvovao u radu Ustavotvorne skupštine. Najznačajniji predstavnik Glavinića je Konstantin Kosta (1858–1939), građevinski inženjer, profesor Velike škole, četiri puta predsednik Beogradske opštine, ministar privrede Srbije i vladin komesar pri Narodnoj banci Jugoslavije. Bio je predsednik i osnivač mnogih društava i udruženja, projektant rasprostranjene Glavinićeve sušnice za sušenje šljiva. Njegov sin Milan, arhitekta, bio je narodni poslanik Jugoslovenske radikalne zajednice na Kosovu i Metohiji. Bio je oženjen Dobrilom Glavinić Knez Milojković, aktivnom članicom uprava brojnih ženskih društava i udruženja.

sadržaj građe:
Najveći porodični fond Arhiva čija je građa vezana za sve članove porodice Glavinić. Fond pruža sliku jedne stare građanske porodice. U fondu se čuva građa značajna za istoriju Opštine grada Beograda, Ministarstva privrede Srbije, Zadruge za unapređenje proizvodnje i prodaje ručnih radova Rukotvorina, Udruženja inženjera i arhitekata Jugoslavije, Ministarstva prosvete, Mlade demokratije, Jugoslovenske radikalne zajednice, Sokolskog društva Matica, Jugoslovenske rečne plovidbe, Rotari kluba, Beogradskog ženskog društva, Škole za domaćice, američke misije, građa o Konkordatu. Raritete u građi predstavljaju pojedinačna dokumenta, među kojima je i spisak studenata koji su se školovali u Velikoj Britaniji 1916–1918. (Serbian Relief Fund), zapisnici, delovodnik, spisi, kecelje i rukavice Velike masonske lože Šumadija, rani radovi rođake tvorca fonda, slikarke Milene Pavlović Barili (crteži u akvarelu i tušu), fotografije i intervjui poznatih žena...

informativna sredstva:
analitički inventar u bazi podataka po ISAD(g) standardu
analitika u sveskama, indeksi
kartoteka i popis fotografija iz albuma Dobrile Glavinić Knez Milojković

vreme nastanka građe:
(1869–1943); 1838–1965.

količina građe:
15 kutija; 1,40 dužnih metara

jezik:
srpski, francuski, namački, engleski

o tvorcu fonda:
Ivan S. Pavlović rođen je u Užicu od oca Stojka Pavlovića, konjičkog potpukovnika, i majke Lene, kćeri Nikole Lunjevice, narodnog starešine u ustancima 1804–1815. godine. Godine 1919. proizveden je u čin generala za zasluge u ofanzivi na Krstacu 1914. godine. Od kraja 1915. do polovine januara 1916. pri povlačenju srpske vojske preko Albanije na Krf, sa svojim jedinicama štitio je prolaz kroz Ibarski tesnac i Crnu Goru i obezbeđivao prolaz i ukrcavanje vojske za San Đovani di Medua. Nosilac je brojnih odlikovanja. Pisao je i objavljivao radove iz strategije, taktike i istorije. Za vreme ratova vodio je dnevnike i beleške.

sadržaj građe:
Arhivska građa fonda (spiskovi, izveštaji, naredbe, raporti, fotografije, mape) obiluje podacima o Prvom svetskom ratu. Od izuzetnog značaja je i građa bliskih srodnika tvorca fonda: Ivanovih roditelja, braće: Petra, profesora i akademika, osnivača Prirodnjačkog muzeja, Pavla i Milana; sestara: Katarine, profesorke, i Jelisavete. Sa arhivskom građom ovog fonda otkupljen je i Rodoslov Obrenovića od Pante Srećkovića, istoričara, koga je prepisala Mileva Ranka Alimpića.

vreme nastanka građe:
(1877- )

količina građe:
96 knjiga; 78 kutija

jezik:
srpski, nemački

o tvorcu fonda:
Ilija Milosavljević Kolarac (1800–1878), veletrgovac, osnovao je 1861. godine Fond za pomaganje i nagrađivanje srpskih književnika. Od 1875. ovaj fond prerasta u Književni fond (sa kapitalom od 10.000 dukata). Ostavši bez potomstva, odlučio je da celokupnu imovinu zavešta „na korist svoga naroda" i osnovao Zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca.

sadržaj građe:
Građa sadrži zapisnike odbora, presudu Suda o sporu protiv mase Ilije M. Kolarca, bilans celokupne nepokretne i pokretne imovine koji je Kolarac zaveštao za osnivanje Univerziteta i obrazovanje književnog fonda, njegovu privatnu prepisku, fotografije i trgovačku korespodenciju. Građa daje podatke o radu Zadužbine, njenim pravilima, poklonima koje je ona u vidu knjiga ustupala pojedinim institucijama, o podizanju zgrade Zadužbine i održavanju raznih kulturnih i naučnih skupova u zgradi Kolarčevog narodnog univerziteta.